30 maart 2023

Dennis bij het duidingsdebat: "De verbinding herstellen"

Voorzitter, hartelijk dank en wat mooi om hier opnieuw in een feestelijke zaal beëdigd te mogen zijn. Helaas met wat weinig CDA-ers in mijn fractie, maar goed… laten we de avond daardoor maar niet verpesten.

Ik wil al onze kiezers danken voor het vertrouwen. En ik wil iedereen die de verkiezingen gewonnen heeft, BBB, PvdA, PvdD, Volt en 50+ van harte feliciteren. In het bijzonder natuurlijk de nieuwe partijen in de Staten. En iedereen die verloren heeft sterkte wensen met het verlies. Politiek kan soms, ook persoonlijk, hard zijn.

Voorzitter, we zijn hier om de uitslag te duiden. En ik moet zeggen dat ik het debat op dit moment beste lastig vind. De verkenner mw. Broekers-Knol is op dit moment ook bezig met een duiding. Zij heeft onze Staten gisteren geïnformeerd over de status van haar werk en de vervolgstappen. Op basis van ons gesprek met haar heb ik er vertrouwen in dat zij het proces zorgvuldig en met kennis aanpakt. Een duiding over wat de verkiezingsuitslag moet betekenen voor het Noord-Hollands bestuur laat ik dan ook graag aan haar of eventuele volgende verkenners en informateurs.

Wat de uitslag betekent voor ons mooi Noord-Holland, daar is misschien wat meer over te zeggen. Ook tijdens de campagne heb ik veelvuldig opgeroepen de verbinding te herstellen. Veel mensen geven aan hun vertrouwen in de politiek te zijn verloren. Ze geloven simpelweg niet meer dat de politiek hun hoort en met antwoorden komt op hun vragen. En natuurlijk voorzitter, als mensen dat zeggen bedoelen ze vooral de landelijke politiek. Maar laten we ook in Noord-Holland dit ter harte nemen. Doen wat nodig is, in verbinding met onze inwoners. Wij zijn immers volksvertegenwoordigers.

Voorzitter, de verbinding zal ook in deze Statenzaal nodig zijn. Er is slechts een handje vol grote partijen over. En zelfs die zijn klein in vergelijking met het zetelaantal wat de grootste partijen 10 jaar terug hadden. We hebben elkaar dus nodig. Ik hoop daarom van harte dat we ook in deze Statenzaal weten te verbinden.

Voorzitter, in dat kader sluit ik af met een citaat[1] van de deze week overleden Wim de Bie en zijn vriend Kees van Kooten uit 1977 die ons een terechte waarschuwing geeft:

“Wanneer de polarisatie der standpunten in het gangbare denken en het vaak al te weinig door enige kennis van zaken gehinderde impulsieve doen, zich blijven ontwikkelen in het huidige, mede door de media veroorzaakte tempo, zal het karakter van een volgende generatie Nederlanders als meest in het oog springende wezenskenmerk een permanente staat van agressieve ontevredenheid met al het denkbare vertonen.”

Dank u wel.

 

- gesproken tekst geldt -

Kijk het duidingsdebat hier terug

[1] Dit citaat is de stelling van een 'paneldiscussie' op de LP 'Op hun pik getrapt' uit 1980, met legendarische typetjes als Jacobse en Van Es, Cor van der Laak en Walter de Rochebrune.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.