17 november 2021

Digitale ALV CDA Noord-Holland: 27 november 2021

U kunt zich aanmelden voor de digitale ALV via de volgende link: klik hier.
Aanmelden kan tot en met 25 november 2021. Na inschrijving ontvangt u op 26 november 2021 de deelnamelink in uw mailbox. 

Programma
10.00 uur
opening
10.10 uur mededelingen en vaststelling notulen ALV 17 april 2021
10.15 uur begroting 2022
10.30 uur algemene bestuurszaken, o.a. vragen wij de leden om Ron Suanet te benoemen tot penningmeester van het dagelijks bestuur
11.00 uur in gesprek met Dennis Heijnen over Provinciale Staten
11.15 uur pauze
11.30 uur panel ervaringen herindelingsverkiezingen november 2021
11.45 uur landelijke politieke ontwikkelingen
12.00 uur deelsessies:
                  1. De herkenbaarheid van ons CDA - Rapport van Zwol o.l.v. Gido Oude Kotte
                  2. Campagne #GR22 - o.l.v. de provinciale campagneleiders
                  3. Fondsenwerving, hoe pak je dat aan? - o.l.v. Esther Bergman
12.50 uur sluiting

Deelsessies
Tijdens het laatste gedeelte van de ALV zullen we werken met drie verschillende deelsessies die gelijktijdig gestreamd worden. 
U kunt in het aanmeldformulier één keuze aangeven bij welke van de drie deelsessies u aanwezig wenst te zijn.

Documenten
De notulen van de vorige ALV vindt u hier
De toelichting van de begroting vindt u hier

Eventuele vragen aan het bestuur van CDA Noord-Holland kunt u stellen in het aanmeldformulier. 

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen tijdens deze ALV, tot dan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.