17 november 2022

Een veiligere N9

Na het zoveelste ongeval op de N9 op 9 oktober jongstleden kopte NH nieuws ‘Dodelijk ongeluk na dodelijk ongeluk op de N9, maar een oplossing is er niet’. Hoe het veiliger kan is duidelijk, maar van het uitvoeren van het plan is geen sprake. Het CDA vindt de verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland van groot belang. Bij de behandeling van de begroting van de Provincie Noord-Holland was dit dan ook een van de speerpunten van fractievoorzitter Dennis Heijnen van het CDA Noord-Holland.

Heijnen diende een motie in waarbij hij de provincie opriep om er bij het Rijk er op aan te dringen maatregelen te nemen die echt leiden tot minder ongevallen op de N9. Heijnen: “De N9 is een weg van groot provinciaal belang, maar niet in provinciaal bezit. Het Rijk moet echt naar deze regio kijken, de plannen om de weg veiliger te maken liggen er immers al.”

Met het aannemen van deze motie kan de gedeputeerde mobiliteit, die al langer aandacht vraagt voor de verkeersveiligheid op deze weg, nu met steun van Provinciale Staten zowel bij Rijkswaterstaat als het Rijk om maatregelen op deze weg vragen die echt een verschil maken. De motie werd mede ingediend door de VVD en JA21 en haalde een meerderheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.