20 december 2023

Esther de Lange en Minister Van Gennip op congres: Wij moeten toe naar een economie waarin de mens centraal staat

Esther de Lange en Minister Van Gennip op Congres in Haarlem:
Wij moeten toe naar een economie waarin de mens centraal staat

Minister Karien van Gennip was een van de spreeksters op het internationale congres dat CDA Noord-Holland organiseerde samen met EPP Women in Haarlem. ,,Zij pleitte voor een economie regionaal, nationaal en internationaal waarin de mens centraal staat. Aan het congres werd deelgenomen door ruim zestig politiek leidinggevende vrouwen van de EPP-lidpartijen vanuit heel Europa en vanuit het CDA. 
Willemien Koning, CDA Statenlid in Noord-Holland en voorzitter van CDAV Internationaal opende het congres als gastvrouw, samen met Rozália Biró, de voorzitter van de EPP-Women. Koning noemde als uitdagingen voor de vrouwen regionaal en internationaal: gebrek aan betaalbare woonruimte, op peil houden van voorzieningen op het platteland en verbetering van de man-vrouw verhouding bij eigendomsrechten. ‘’In Nederland is minder dan tien procent van de gronden in handen van vrouwen. ’Voor al deze items is extra aandacht en inzet nodig,’’vindt Koning.
 
Op het congres stonden thema’s centraal die ook in de verkiezingscampagne voor Europa op de agenda staan, met als overkoepelend motto ‘Leaving No One Behind’. Hiermee roepen de EPP vrouwen, de CDA vrouwen en CDA Noord-Holland de Europese politiek op zich in te zetten voor een inclusieve samenleving met eerlijke inkomens en arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid voor alle generaties en ongeacht ‘gender’. Sprekers op het congres waren de Europees Commissaris voor ‘Democratie en Demografie’ Dubravka Suica, CDA-Europarlementariër Esther de Lange en demissionair CDA-Minister Karien van Gennip.

Europees Commissaris Suica voerde een pleidooi om in de verkiezingsprograms van de EVP-lidpartijen voor de Europese verkiezingen niet langer een specifiek beleid gericht op de ‘ouder wordende bevolking’ te voeren,  maar beleid te formuleren dat de gehele bevolking omsluit, van jong tot oud. Want iedereen maakt deel uit van het ‘human capital’ dat we in Europa hard nodig hebben voor het behoud van een robuuste en toekomstbestendige economie. Gender- en generatieverschillen zijn in deze visie bouwstenen voor een inclusieve samenleving en onderlinge betrokkenheid op elkaar. Een brede Europese ‘care strategy’ zou onderdeel moeten uitmaken van dit nieuwe beleid aldus Suica.
            De Lange riep op om in de verkiezingsprogramma’s niet uit te gaan van een ongebreidelde economie, maar van een sociale markteconomie, waarin de mens centraal staat en niet winst van de aandeelhouder of de werkgever. Zij bepleitte een versterking van de Europese Sociale Pijler, waarin de EU een basis ligt voor de sociale rechten van alle burgers in de EU.
            Minister van Gennip vertaalde de sociale agenda van Suica en De Lange naar de Nederlandse context. Werkgevers moeten verplicht worden tot een veilige en gezonde werkomgeving en tot een goed salarisniveau. Aan ‘nul-uren-contracten’ moet een einde komen.

Zowel Manfred Weber, fractievoorzitter van EVP als Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, spraken de deelnemers van het congres in Haarlem toe via een video-bericht. Daarin zette Von der Leyen uiteen wat Europa afgelopen jaren bereikt heeft op het gebied van gender gelijkheid. In het bijzonder noemde zij de Richtlijn over een verplicht vrouwenquotum in de besturen van beursgenoteerde bedrijven en de ondertekening en ratificatie van de Conventie van Istanboel door de EU ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Ook benadrukte zij het belang van de EU op dit terrein óók voor de komende jaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.