13 december 2021

Gaat uitstoot Schiphol leiden tot aanpassing gebiedsprocessen?

Het CDA vraagt het provinciebestuur om duidelijkheid over de stikstofbronnen in Noord-Holland. Aanleiding hiervoor is de discussie over Schiphol afgelopen week waarin onder andere naar voren kwam dat het bedrijf zodanig veel uitstoot dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, om alle vluchten te handhaven en het bedrijf in haar huidige vorm te laten voortbestaan. Er heerst onvrede over de aangedragen oplossingen van de juristen en adviseurs van het kabinet. Genoemd worden onder andere het opkopen van boerenbedrijven in de omgeving en het verlagen van de maximum snelheid op de nabijgelegen wegen. “De discussie heeft geleid tot grote onduidelijkheid over de stikstofregels die gehanteerd worden en dat moet zich niet gaan uiten in polarisatie tussen verschillende sectoren", vindt CDA Statenlid Willemien Koning-Hoeve. "Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de gevolgen van de uitstoot van Schiphol voor de gebiedsprocessen. We moeten met alle sectoren samen een weg zien te vinden uit de stikstofbeperkingen en voorkomen dat sectoren tegenover elkaar komen te staan", aldus Willemien Koning Statenlid namens CDA Noord-Holland.

Herbeoordeling stikstofbronnen
Het is de provincie die aan de lat staat voor het uitwerken van de gebiedsprocessen waarin ook de reductie en verdeling van stikstofruimte wordt meegenomen. "Om ervoor te zorgen dat de provincie Noord-Holland in haar gebiedsprocessen rond stikstof niet de verkeerde kant op stuurt en bedrijven ten onrecht gaat opkopen is het van groot belang dat de stikstofbronnen goed in beeld zijn", verwoordt Statenlid Willemien Koning.

Het CDA vraagt daarom de gedeputeerde via schriftelijke vragen om een herbeoordeling van hoeveel en vanuit welke bron de Kritische Depositie Waardes (KDW’s) in de natuurgebieden worden overschreden. "Klopt het dat de stikstof van Schiphol al wel was meegenomen in Aerius?" vraagt het CDA zich af. "De stikstofdepositie in een natuurgebied is een gemeten depositie dus gaan wij ervan uit dat daar niets veranderd nu toegegeven wordt dat Schiphol ook een van de bronnen is. Wij gaan ervan uit dat de veranderingen door dit nieuwe inzicht liggen in verschuiving van de percentage van emissie uit diverse stikstofbronnen. Wij vragen nu aan de provincie of zij willen bekijken of aanpassing van gebiedsprocessen aan de orde is door toevoeging van Schiphol als stikstofbron". 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.