26 juni 2020

Het CDA Noord-Holland is op zoek naar een voorzitter

Wij zoeken een voorzitter van de Provinciale CDA-Afdeling van Noord-Holland die het als een mooie uitdaging ziet om het CDA in de provincie tot een sterke en herkenbare partij neer te zetten en de Noord-Hollandse belangen in de partij organisatie te vertegenwoordigen. De voorzitter is het gezicht van de Provinciale Afdeling en is legt verbinding met de lokale afdelingen en de landelijke organisatie.

Het CDA Noord-Holland is een proactieve politieke vereniging die zich vanuit het Christendemocratisch perspectief inzet voor de Noord-Hollandse samenleving. Het CDA Noord-Holland verbindt en ondersteunt de lokale afdelingen, zodat zij ook in staat zijn deel te nemen aan gemeentelijke verkiezingen met een lijst en programma.

Afgelopen jaren is ingezet op versterking en vitalisering van het CDA in Noord-Holland en de afdelingen. De voorzitter wordt nadrukkelijk gevraagd dit te continueren en op deze basis voort te bouwen en met name talent te binden aan onze partij.

Taakomschrijving

De voorzitter:

 • Leidt de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (10 x per jaar), van het Algemeen Bestuur (4 x per jaar) en van de Algemene Ledenvergadering (minimaal 2 x per jaar);
 • Zorgt in overleg met de secretaris voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda;
 • Is namens de provinciale afdeling lid van het landelijk Verenigingsbestuur en behartigt de Noord-Hollandse belangen;
 • Is adviseur van de vertrouwenscommissie voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de provinciale Statenverkiezingen;
 • Onderhoudt de relatie met de bewindslieden, leden van Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschap en Europarlementariërs en bevordert de onderlinge communicatie op bestuursniveau;
 • Neemt een vertrouwenspositie in voor CDA-bestuurders in de provincie  
 • Onderhoudt contacten en zorgt voor binding met de verschillende lokale CDA-afdelingen en daarbuiten, bijvoorbeeld met andere partijen;
 • Is adviseur van de CDA- Statenfractie en is geregeld aanwezig bij de fractievergaderingen;
 • Houdt functioneringsgesprekken met Statenleden en Gedeputeerden;
 • Is contactpersoon voor het CDA Burgemeesterscollectief in Noord-Holland;
 • De voorzitter is de stimulator en initiator van nieuwe bestuursactiviteiten;
 • De voorzitter houdt periodiek overleg met de afdelingsvoorzitters.

Profiel

De voorzitter

 • Is dynamisch, verbindend en enthousiasmerend;
 • Beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring en kent het CDA van onderop;
 • Onderschrijft het CDA gedachtengoed en draagt het actief uit;
 • Handelt vanuit zijn eigen overtuiging en inschatting binnen de geldende kaders;
 • De kandidaat kan door persoonlijkheid en optreden een samenbindende en stimulerende rol vervullen tussen alle geledingen van het CDA Noord-Holland;
 • Hij/zij moet met name ook een teambouwer binnen het CDA Noord-Holland willen en kunnen zijn;
 • De kandidaat heeft een goed en breed landelijk CDA netwerk om de positie van het CDA Noord-Holland stevig te kunnen vertegenwoordigen
 • Is omgevingsbewust en maakt actief contact met anderen
 • Is gericht op de ontwikkeling van zichzelf en de organisatie en staat open voor veranderingen;
 • Draagt de boodschap van het CDA uit en laat zien wat de partij bereikt heeft;
 • De kandidaat moet minimaal 1 jaar lid zijn van het CDA en alle daarmee verbonden verplichtingen zijn nagekomen;
 • De kandidaat verklaart bij zijn aantreden dat hij/zij geen ambities heeft om gedurende zijn termijn als voorzitter een politiek-bestuurlijke functie op provinciaal niveau aan te gaan;
 • Is minimaal twee dagdelen per week flexibel beschikbaar;
 • Is minimaal vier jaar beschikbaar voor de functie;

Het voorzitterschap van CDA Noord-Holland is een onbezoldigde functie.
Voor meer informatie over de functie en taken van de voorzitter kunt u contact opnemen met Ciel Stevens-Meewis, lid van het Dagelijks Bestuur Noord-Holland of Linda Koekkoek, bestuurssecretaris, contactgegevens hieronder. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV naar Ciel Stevens-Meewis: [email protected].

De reactietermijn sluit op 25 september 2020. Eventuele gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats in de tweede week oktober. De te benoemen voorzitter treedt op 21 november 2020 in functie, de termijn van de huidige voorzitter loopt dan af. Mede i.v.m. continuïteit heeft het Algemeen Bestuur de huidige vice voorzitter verzocht zich kandidaat te stellen.

Voor meer informatie over de procedure kunt u kijken op www.cdanh.nl of contact opnemen met Linda Koekkoek, [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.