08 oktober 2018

het CDA roept op tot concrete en meetbare resultaten binnen de MRA

Tijdens haar maidenspeech heeft Wilma van Andel aandacht gevraagd voor concretere en meetbare resultaten binnen de MRA. Een Maidenspeech of debuutrede is de eerste speech die iemand houdt in een bepaalde functie. Hieronder vindt u de tekst van haar speech: 

Voorzitter,

Ik mag vandaag voor het eerst in de Staten het woord voeren en wel over de begroting en het werkplan van de Metropool Regio Amsterdam(MRA). Dan zoek ik eerst nog maar eens op wat de MRA precies inhoudt: twee provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam werken vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Voorzitter, het is goed dat dit zo gebeurt, hier staan wij als CDA helemaal achter. Maar dan zoek ik natuurlijk wel naar concrete resultaten. Dat het aantal woningzoekenden echt kleiner wordt, dat de MRA door samen te werken daar ook echt een flinke steen aan bijdraagt.  

De MRA heeft veel mooie plannen. Maar helaas staat in hun werkagenda niet altijd duidelijk wat we wanneer als resultaat van de inspanningen van de MRA mogen verwachten. Ik realiseer me natuurlijk in welk gremium ik plaatsgenomen heb en dat we ons hier niet altijd met de aller-concreetste zaken bezig houden, wij gaan juist vaak over de wat abstractere kaders. Toch is het mijn voornemen, en zal ik daar altijd voor gaan, om kaders en plannen zo concreet mogelijk te krijgen, met het verwachte resultaat erbij vermeld. Zodat het uit te leggen is aan inwoners. Dat ik op de aan mij veelgestelde vraag ‘wat doet de provincie eigenlijk’ een enthousiast en concreet antwoord kan geven.

Het voorbeeld over wat vaagheid in de stukken, is bijvoorbeeld de Kwartiermaker Curator Landschap, alleen die titel al. Wat zou die dan moeten doen? Gaat het echt nuttig zijn en een concreet genoeg resultaat opleveren te onderzoeken of het nuttig is met elkaar één verhaal te maken van het Metropolitaanse landschap? Gedeputeerde Tekin heeft ons hierover in de commissie NLWM vol passie uitleg gegeven. Dank Daarvoor. Toch blijf ik wel enige gezonde scepsis houden. Want ik zie dus graag een concreet resultaat, wat ook naar buiten toe uit te leggen valt. Dat ga ik zeker in de gaten houden.  

Nog een aantal vragen: Het is in de commissies veel gegaan over de wens van Noord-Holland om het overgebleven geld terug te storten. Hiervoor was geen meerderheid binnen de MRA. Gaan GS erop inzetten dat er anders gaat worden gestemd, waardoor Noord-Holland vanwege de omvang van het bedrag wat zij aan de MRA geeft, een grotere stem krijgt en dit in de toekomst wellicht anders zal gaan? Gaat dat al op de MRA-vergadering van deze week gebeuren?

Het is belangrijk dat de Staten en Raden daadwerkelijk kunnen controleren wat er in de MRA met hun geld gebeurt. Dat betekent verantwoording afleggen over de inzet en de output in de programma’s. GS zitten er dichter op dan wij, het is aan hen dit vorm te geven en er kritisch op te zijn waar plannen bijvoorbeeld niet genoeg concreet en meetbaar zijn. Volgens mij gebeurt dit ook.

Daarom tot slot de vraag aan GS of zij in het vervolg ook alvast in de voordacht hun inzet en eventueel commentaar op de vast te stellen begroting, die zij van plan zijn in de MRA-vergadering te leveren, kunnen weergeven. Ook kan GS wellicht aangeven, wanneer zij dat nodig achten, met welke uitspraak van de Staten zij geholpen zouden zijn in de MRA-vergadering. Dit alles om de inzet van Noord-Holland in de MRA en zo de MRA zelf zo krachtig mogelijk te maken.

Voorzitter, dank u wel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.