11 oktober 2021

"Investeer overgebleven miljoenen Westfrisiaweg in knelpunten in de regio"

Afgeleverd binnen de termijn en binnen budget, maar toch is de Westfrisiaweg (N23) onderwerp van zowel politieke als publieke discussie. Uit de betrokken regio’s worden verschillende initiatieven aangedragen om antwoord te geven op de vraag wat nu te doen we met de overgebleven ruim € 9 miljoen. Niet heel gek, want de financiering van De Westfrisiaweg bestond voor bijna een kwart uit bijdragen van derden, waaronder van omliggende gemeentes. Aanstaande maandag (11 oktober 2021) stemt Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de ruim 9 miljoen euro in te zetten voor het programma Bereikbaarheid, waaruit projecten in de hele provincie gefinancierd worden. “Het CDA zou graag zien dat deze miljoenen in deze regio blijven, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de wens van de betrokken gemeenten die dit project destijds medegefinancierd hebben”, aldus Christa Kuiper, Statenlid CDA Noord-Holland.

Kuiper vervolgt: “Mede na aanleiding van onze vragen heeft gedeputeerde Olthof toegezegd dat hij bereid is om met de gemeenten in West-Friesland in gesprek te gaan over de knelpunten die er zijn”. De gedeputeerde gaf daarbij wel aan dat projecten op inhoud moeten worden beoordeeld en niet omdat er toevallig voor West-Friesland een budget resteert. Hierdoor lijkt het er op dat de gedeputeerde niet kan uitsluiten dat het geld elders in de provincie zal worden besteed. Het CDA vindt dat onwenselijk en daarom doen wij een appèl op gedeputeerde Olthof: “Als de gedeputeerde  samen met de gemeenten tot de conclusie komt dat het noodzakelijk is om het geld in deze regio te besteden, dan willen we hem oproepen dat ook te doen. Natuurlijk is het goed om te kijken waar een investering in bereikbaarheid of verkeersveiligheid het meest noodzakelijk is, maar wij juichen de gedeputeerde van harte toe om daarin prioriteit te geven aan projecten in deze regio”, aldus Kuiper.

Om die reden dient het CDA dan ook mede een amendement in van onder andere SP en JA21 om voorrang te verlenen aan projecten die gerelateerd zijn aan de Westfrisiaweg. Aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om zo snel mogelijk te inventariseren welke knelpunten zich hebben voorgedaan na de realisatie van de Westfrisiaweg. Zo krijgen we snel een beeld of er knelpunten zijn die door de provincie opgepakt moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.