03 oktober 2022

Is woningbouwbod provincie Noord-Holland voldoende?

Het CDA heeft zorgen over het woningbouwbod van de provincie Noord-Holland, van 184.000 woningen tot en met 2030. De minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge gaat aan de hand van biedingen van de provincies kijken of ingrijpen noodzakelijk is. CDA-Statenlid Wilma van Andel: “Hoe concreet zijn plannen nu eigenlijk en hoe reëel is het dat dit in deze tijd met bijvoorbeeld dure bouwmaterialen gaat lukken? Voldoende betaalbare woningen is voor ons enorm belangrijk en daarvoor gebeurt nu te weinig.” 

Het woningbouwbod van Noord-Holland heeft ook tot kritiek geleid onder woningcorporaties, zo is te lezen in het Parool. Volgens de corporaties is het bod niet genoeg, omdat veel plannen nog niet concreet zijn en het maar de vraag is of ze tijdig tot uitvoering komen. Het CDA wil een reactie van de provincie op de zorg van de corporaties.

Het CDA wil ook weten welke randvoorwaarden de provincie zelf gaat scheppen om meer woningbouw mogelijk te maken. Gedeputeerde wonen Cees Loggen wees onlangs in een blog hierover vooral naar het Rijk. Daar zouden de randvoorwaarden niet gecreëerd worden. Het CDA wil weten hoe ontevreden de provincie over de inspanningen van het Rijk. Van Andel: “Veel gemeenten ervaren juist veel hinder van de provincie zelf, die hen met regelgeving het bouwen lastig maakt.”

Een van die regels gaat over bouwen in landelijk gebied. Bouwen daar moet aan veel voorwaarden voldoen en bouwen in het Bijzonder Provinciaal landschap (BPL) is nagenoeg onmogelijk. De gedeputeerde geeft echter aan dat regels rond BPL het probleem niet zijn. Het CDA is het daar niet mee eens.

Van Andel: “Sommige van deze gebieden zijn waardevol, maar andere zijn dat in werkelijkheid veel minder en in die gebieden worden nu ook kleinschalige ontwikkelingen tegengehouden. Door deze regelgeving worden hele woonkernen of dorpen op slot gezet. Voor de leefbaarheid in een woonkern of dorp maakt het wel degelijk uit of er mogelijkheden zijn tot uitbreiding of niet. Het kan er net voor zorgen dat de basisschool, buurtsupermarkt of bibliotheek open kunnen blijven, de sport- of muziekverenigingen broodnodige nieuwe leden erbij krijgen en de aansluiting op het OV niet wordt wegbezuinigd.”

De ingediende vragen zijn hier te lezen. Het provinciebestuur heeft 30 dagen de tijd om ze te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.