19 juni 2023

Kansen voor woningbouw Rijsenhout groot na schrappen Kaagbaan

Het CDA Noord-Holland wil haast maken met woningbouw in Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer), nu de plannen voor de tweede Kaagbaan op luchthaven Schiphol definitief van de baan zijn. Het CDA ziet deze ontwikkeling als een uitgelezen kans om de woningbouw in Rijsenhout snel een extra impuls te geven. Dennis Heijnen, fractievoorzitter namens het CDA in Provinciale Staten: “Wij hechten groot belang aan het creëren van nieuwe woningen in Rijsenhout, niet alleen als bijdrage voor het oplossen van de woningnood, maar vooral ook als stimulans voor de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpskern”. 

De afgelopen veertien jaar heeft Rijsenhout nauwelijks nieuwe woningen kunnen realiseren vanwege de dreiging van de tweede Kaagbaan, dit tot grote frustratie van de inwoners. Dit had vergrijzing en het verdwijnen van belangrijke voorzieningen, zoals een recent gesloten school, tot gevolg. Ook bleef het oude kassengebied verpaupert achter. Minister Harbers van Infrastructuur heeft nu aangekondigd dat de plannen voor de tweede Kaagbaan definitief zijn geschrapt. “Dit biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst van Rijsenhout”, aldus Heijnen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het CDA enkele vragen gesteld aan gedeputeerde Loggen in de interim-commissievergadering van 19 juni 2023. Loggen erkende in zijn beantwoording dat het schrappen van de tweede Kaagbaan mogelijk een impuls kan geven aan de woningbouw in Rijsenhout. Hij benadrukte echter dat er ook andere belemmeringen zijn die moeten worden aangepakt. Welke belemmeringen dat zijn, moet nog onderzocht worden. De gedeputeerde deed de toezegging dat hij zijn best gaat doen om ruimte te krijgen voor woningbouw en dat de gesprekken hierover snel starten met de lokale wethouder. Heijnen reageert: “De provincie is nu aan zet om de belemmeringen voor woningbouw in Rijsenhout weg te nemen. Het CDA is hoopvol over de mogelijkheden voor woningbouw in Rijsenhout en zal zich blijven inzetten voor verdere ontwikkeling en ondersteuning hiervan”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.