07 maart 2023

“maak natuurbeleid op basis van veldonderzoek in plaats van berekeningen en modellen”

Het CDA Noord-Holland wil dat de provincie natuurbeleid maakt op basis van veldonderzoek op locatie, in plaats van gedateerde kaarten en gegevens. Aanleiding is de herijking van de natuurdoelanalyses in Noord-Holland voor Natura2000 gebieden, de gebieden waar bijvoorbeeld de stikstofreductieopgave een belangrijk doel van uitmaakt. Willemien Koning, woordvoerder van de CDA-Statenfractie: “Helaas bereiken ons berichten dat er soms geen veldonderzoek gedaan wordt en in plaats daarvan volstaan wordt met bureauonderzoek. Maar de natuur verandert constant. Dat maakt dat de ‘staat van de natuur’ niet bekeken kan worden met oude gegevens en kaarten, maar juist anno 2023 nieuwe gegevens opgehaald moeten worden. Alleen zo kunnen we de juiste eisen stellen per Natura2000 gebied.” Het CDA diende vandaag bij de Provinciale Statenvergadering een motie in waarmee de fractie oproept om bij het opstellen van de natuurdoelanalyses voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied actueel veldonderzoek leidend te laten zijn en de uitkomsten daarvan terug te koppelen aan de Provinciale Staten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.