15 februari 2024

Meer maatwerk Nutriënten Verontreinigde gebieden

Willemien Koning (Statenlid CDA NH) stelt vraag of meer data en fijnmaziger meetnetwerk oplossing kan zijn voor verkleinen van Nutriënt Verontreinigende gebieden zodat plaatsing van organische mest past bij lokale waterkwaliteit en realistischer wordt. Dat blijkt te kunnen!

Daar moeten we mee aan de slag! Zie filmpje hieronder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.