25 april 2018

Ontwikkelingsmogelijkheden land- en tuinbouw geborgd

Maandag 23 april zijn de wijzigingen in de Provinciale Ruimtelijke verordening  (PRV) van de Provincie Noord-Holland door Provinciale Staten vastgesteld. In grote lijnen is het CDA heel tevreden met de aangenomen wijzigingen. Zo zijn, mede door de inzet van het CDA, de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, verruimd. Het verschil tussen het gecombineerd en grootschalig landbouwgebied is opgeheven. Daarnaast is de paardenhouderij toegevoegd aan de landbouwsector.      

Minder blij is het CDA met de handhaving van het strenge regime in de voormalige weidevogelleefgebieden. Er gelden veel beperkingen voor die gebieden terwijl er eigenlijk geen weidevogels meer zitten en dat vind het CDA niet terecht. ,,CDA is groot voorstander van financiële ondersteuning voor weidevogelbeheer. Dat gaat op veel plaatsen ontzettend goed. Maar als ergens de beheervergoedingen wegvallen omdat deze gebieden minder kansrijk zijn voor weidevogels, moeten deze gebieden  natuurlijk ook van de kaart verwijderd worden.  Anders wordt het gebied onnodig op slot gezet en worden planologische ontwikkelingen onnodig tegengehouden,’’ aldus  CDA-Statenlid Willemien Koning.

Bij de bespreking en vaststelling van de Omgevingsvisie, later dit jaar, zal het CDA  opnieuw pleiten voor meer flexibiliteit bij de begrenzing van weidevogelleefgebieden. “Weidevogels verplaatsen zich en hebben geen weet van begrenzingen. Wij zien nu dat kleinschalige woningbouw in bepaalde dorpen wordt tegenhouden omdat er geen flexibiliteit is bij de begrenzing van weidevogelleefgebieden. Wij willen dus meer flexibiliteit”  aldus Willemien Koning namens CDA Noord-Holland. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.