02 november 2017

Pleidooi voor langere pachtduur

”Wanneer we zeker weten dat we gronden langer mogen pachten, dan wordt het aantrekkelijker om duurzamer met de grond om te gaan.” Vele varianten van deze uitspraak van een agrariër kwamen uit de evaluatie van het pachtbeleid. Het CDA wil dat het provinciaal bestuur samen met LTO en de Grondbank goed gaat uitzoeken of het mogelijk is om pachtcontracten voor langere tijd aan te gaan, met een clausule dat de pacht stopt als de provincie het land wil verkopen. De provincie wil namelijk gefaseerd haar gronden verkopen, omdat het bezit van land geen provinciaal doel is.

De wens om iets aan de pachtduur te doen, leeft bij meerdere partijen. De schriftelijke vragen die het CDA hierover aan het provinciaal bestuur stelt, zijn daarom ook namens de VVD, D66 en de ChristenUnie gesteld. Woordvoerder Dennis Heijnen: “We hopen dat er uit de antwoorden naar voren komt dat een langere pachtduur in veel gevallen mogelijk is en daarmee een win-win situatie kan ontstaan waarin de agrariërs investeringen kunnen doen omdat het pachtcontract langer loopt en er daarmee beter wordt voldaan aan de duurzame provinciale doelen.”

De schriftelijke vragen zullen binnen 30 dagen door Gedeputeerde Staten beantwoord worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.