10 september 2021

Pleidooi voor meer regie bij windturbines en zonneparken

Om te voorkomen dat gemeenten op de grens met buurgemeentes windturbines en grote zonneparken plaatsen, pleit het CDA Noord-Holland voor betere regie op wind- en zonprojecten in het initiatiefvoorstel “afwegingskader wind en zon op land”, waarover gestemd zal worden in Provinciale Staten op maandag 13 september. Het CDA zet in op slim ruimtegebruik door duurzame nieuwbouw en groene energie te combineren. Tot slot moet er aantoonbaar draagvlak zijn voor wind- en zonneparken én inzicht in de effecten op leefbaarheid, landschap en financiën. “Alleen op deze manier borgen we een toekomstbestendig duurzaam klimaatbeleid,” aldus Niek Wijmenga, woordvoerder klimaat voor het CDA Noord-Holland.

Problemen op gemeentegrenzen

Wijmenga: “In gebieden waar er concrete plannen zijn voor het plaatsen van windturbines zien we verontruste inwoners. Ze geven vrijwel allemaal aan duurzaamheid erg belangrijk te vinden, maar zorgen te hebben over gezondheid, leefbaarheid en de natuur. Het is voor gemeenten een grote inspanning alle belangen bij elkaar te brengen. Ook zien we dat er problemen tussen gemeenten ontstaan wanneer windturbines op de gemeentegrens worden geplaatst. Wij zien daarin een taak voor de provincie.”

Provinciebestuur wil geen beperkingen op wind en zon

In de eerdere bespreking in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat gaf het provinciebestuur van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA aan geen beperkingen te willen opleggen aan gemeenten voor zonneweides of windturbines.

Verantwoordelijkheid provincie

Het CDA wil dat de provincie haar verbindende verantwoordelijkheid erkent en oppakt. Het is juist de provincie die ervoor zou moeten zorgen dat hier regionale afspraken over gemaakt worden om het evenwicht tussen duurzaamheid en draagvlak te vinden.

Klimaatvisie CDA

Het initiatiefvoorstel sluit aan bij de bredere visie van het CDA over klimaatbeleid die afgelopen woensdag 8 september is gepresenteerd. Daar spreekt het CDA uit dat “De sleutels voor de klimaattransitie bij de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven liggen, maar de noodzakelijke transitie onmogelijk is als burgers niet meedoen. Echt duurzaam betekent in de christendemocratie: vervlochten met de menselijke leefomgeving, inspelend op haar mogelijkheden en rekening houdend met haar beperkingen. Het CDA heeft oog voor die sociale kant; klimaatbeleid mag niet tot nieuwe tweedelingen leiden.”

“Aan deze bredere CDA visie geven we invulling met dit initiatiefvoorstel in Noord-Holland”, zo sluit Wijmenga af.

Bekijk hier het initiatiefvoorstel van het CDA “afwegingskader wind en zon op land”.

Bekijk hier de statenagenda van maandag 13 september.

Bekijk hier de recent uitgebrachte Klimaatvisie van het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.