21 februari 2023

Provincie moet stoppen met verbod bouwen op eigen grond

Het CDA Noord-Holland vindt het onbegrijpelijk dat de provincie een verzoek om een huis op eigen grond te bouwen, afwijst. Wilma van Andel, woordvoerder wonen van het CDA: “Het gaat hier om voorstel voor één enkele woning die mooi in het landschap is ingepast en waar de gemeente zelf geen bezwaar in ziet. Aangereikt op een presenteerblaadje dus, maar toch is het opnieuw de provincie die dwarsligt. Het zou de provincie sieren als ze zich eens wat flexibeler zou opstellen en mee zou denken met inwoners die met creatieve ideeën komen. Die optelsom van initiatieven zou een wezenlijk verschil kunnen maken in de woningvoorraad”.

In de provinciale omgevingsverordening, waar het CDA tegen heeft gestemd, is bepaald dat er geen kleinschalige woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied, dus in het landelijk gebied, mag plaatsvinden. Het college van Gedeputeerde Staten mag hiervoor wel een ontheffing verlenen. Een ontheffingsverzoek vanuit de gemeente Haarlemmermeer over het bijbouwen van een huis aan de Spieringweg in Vijfhuizen is echter geweigerd vanwege het provinciale belang van het voorkomen van onnodige verstedelijking.

Het CDA heeft met schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de afwijzing. Van Andel: “Het lijkt me een verkeerde gevolgtrekking om te concluderen dat met één extra huis in het dorp er sprake is van verstedelijking en dat dit dus onwenselijk is. Vaak willen mensen een extra huis op het perceel zetten om te kunnen zorgen voor een ouder of kind die zelfstandig wil (blijven) wonen, in de buurt van familie. Het CDA vindt het om die reden dan ook juist wenselijk dat de provincie dit mogelijk maakt.”

Van Andel vervolgt: “Mensen moeten op hun eigen grond gewoon een extra huis kunnen bouwen, binnen de gewenste inpassingsregels natuurlijk. De regels waaraan het aanzicht van het huis aan moet voldoen kunnen gesteld worden door gemeenten. Het algemene provinciale verbod op kleinschalige woningbouw vervalt wat het CDA betreft zo snel mogelijk na de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart aanstaande.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.