21 september 2020

Provincie Noord-Holland geeft niet thuis

CDA Noord-Holland: omgevingsverordening zet woningbouw op slot

De omgevingsverordening maakt van kleine kernen in Noord-Holland een uitgestorven museum, zo stelt Statenlid Wilma van Andel van het CDA. De omgevingsverordening, de uitvoeringsregeling van de omgevingsvisie, bood hoop aan vele gemeenten. Er zou meer ruimte komen voor lokale afwegingen. Eindelijk zou er iets gedaan kunnen worden aan de behoefte van onder andere jongeren en jonge gezinnen om in de kern waar zij opgegroeid zijn te kunnen blijven wonen. En zo zouden basisscholen en sportverenigingen kunnen blijven bestaan. Hoe anders is dit uitgepakt in de omgevingsverordening. De provincie geeft letterlijk niet thuis. 

Van Andel: “De provincie creëert met het intekenen van Bijzonder Provinciale Landschappen en het aanwijzen van het landelijk gebied nog meer plekken waar woningbouw niet of heel lastig is te realiseren. Bovendien heeft de provincie deze gebieden eenzijdig ingetekend: de provincie geeft van bovenaf aan op welke plekken provinciale regels gelden, de gemeenten moeten zich daar maar in schikken. Terwijl gemeenten het gebied en de lokale behoeften het beste kennen en een goede afweging tussen het beschermen van mooie gebieden en het aanpakken van de woningnood kunnen maken.

‘Vele woningbouwplannen, soms al in een vergevorderd stadium, staan op de tocht’ aldus Van Andel. ‘Met de heersende woningnood, we hebben als provincie 200.000 nieuwe woningen nodig, kunnen we het ons niet veroorloven om gemeenten zo in de kou te zetten.  We hopen dat alle partijen in Provinciale Staten hun verantwoordelijkheid nemen. Het CDA bereidt amendementen voor om vergevorderde woningbouwplannen alsnog doorgang te geven en toekomstige uitbreiding van kernen mogelijk te maken. Zo blijft iedereen thuis in Noord-Holland.

De omgevingsverordening wordt op 5 oktober vastgesteld in Provinciale Staten, het eerste debat erover is op maandagavond 21 september.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.