10 juni 2020

Provincie Noord-Holland moet sneller en meer bouwen

Naar aanleiding van een brief van minister Ollongren roept het CDA Gedeputeerde Staten op buitenstedelijk bouwen mogelijk te maken in Noord-Holland. Ollongren schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat vanwege de enorme vraag, de bouw van woningen in een hogere versnelling moet. En dat daarom ook buiten bestaand stedelijk gebied gebouwd moet worden. ‘‘Dit roepen we als CDA al jaren, aldus duo Statenlid Wilma Van Andel.”

‘We roepen dit juist omdat de hoeveelheid woningen die nodig zijn om aan de vraag te voldoen, niet allemaal in de stad een plek kunnen krijgen,’ vervolgt Van Andel. In 2035 moeten er één miljoen woningen extra zijn gebouwd, waarvan een groot aantal in Noord-Holland. Om aan die vraag te voldoen moeten alle opties in overweging worden genomen en de woorden van de minister geven de noodzaak aan dat de gedeputeerde Wonen, Cees Loggen, nieuwe woningbouwlocaties buiten de stad toestaat. ‘Die locaties hebben, naast dat er snel gebouwd kan worden, ook als voordeel dat op die manier de prijzen van de woningen niet uit de pan rijzen.’

Om het tempo er in te houden, wil het CDA van de gedeputeerde weten hoe dit standpunt van de minister vorm krijgt in Noord-Holland. Op dit moment zijn veel plannen in voorbereiding, maar ketsen er ook plannen af op de nieuwe omgevingsverordening, die slechts de bouw van 11 woningen buiten de kernen toestaat. De voorgestelde omgevingsverordening doet totaal geen recht doet aan de heersende woningnood. Via schriftelijke vragen doet het CDA de oproep snel gevolg te geven aan de woorden van de minister ‘Wij vinden dat de gedeputeerde nu niet anders kan dan de omgevingsverordening hierop aan te passen,’ aldus Van Andel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.