05 oktober 2020

Provincie werpt hordes op voor woningbouw

De provincie Noord-Holland geeft niet thuis als het gaat om de heersende woningnood. CDA springt daarom op de bres voor alle woningzoekenden in haar provincie door zich hard te maken voor de bouw van nieuwe woningen. Want die zijn nodig. Woordvoerder wonen Wilma van Andel is verbijsterd over de omgevingsverordening die ter bespreking voorligt en de invoeren van het ‘bijzonder provinciaal landschap’. ‘Het wordt voorgesteld alsof nu meer mogelijk is dan voorheen. Het tegenovergestelde is waar. De omgevingsverordening is geen verruiming, hele gebieden worden met dit nieuwe beleid juist op slot gezet!’

De provincie heeft in deze verordening eenzijdig bepaald wat het landelijk gebied is waar zij over gaan. Hetzelfde gaat voor het bijzonder provinciaal landschap. Dit terwijl het credo van de Noord-Hollandse omgevingsvisie luidt: ‘lokaal wat kan, provinciaal wat moet’. Dit is een klap in het gezicht van de gemeenten die de bouw van nieuwe woningen heel goed afwegen. Én daarin hun verantwoordelijkheid willen nemen voor de woningnood en de leefbaarheid van de dorpen.

Van Andel vervolgt: “De provincie zou haar expertise juist moeten gebruiken om woningbouw te versnellen, niet om te vertragen en onmogelijk te maken. In plaats van een helpende hand te bieden, legt de provincie extra hordes neer voor gemeenten om tot daadwerkelijke bouw van huizen over te gaan.

De coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA geven aan tevreden te zijn met de plannen die voorliggen. Binnenstedelijk is immers genoeg plancapaciteit voor nieuwe woningen, benoemen ze. Dus dan zijn de extra huizen in de kleine dorpen niet nodig. Dit gaat voorbij aan de wens van de gemeenten daar te bouwen waar hun inwoners aangeven te willen wonen. En voorbij aan het feit dat heel veel plannen binnenstedelijk boterzacht zijn: er gebeurt nu nog iets anders op die ruimte. Ook geeft de VVD aan dat het met deze versie van de omgevingsverordening niet zo’n vaart zal lopen. Er komt immers nog een omgevingsverordening 2.0 om een en ander in bij te sturen.

Over locaties waar al jarenlang met medeweten van de provincie over woningbouw wordt gesproken, maar waar de provincie met deze regeling toch niet aan mee wil werken, dienen wij een amendement in. Van Andel hoopt hiervoor op ruimte steun: “woningbouw op deze locaties wordt in de gemeenten gesteund door politieke partijen die ook in de Provinciale Staten zitten. We hopen dat de coalitiepartijen de signalen van hun partijgenoten serieus nemen.”

Maandag 5 oktober zal de provinciale Statenvergadering plaatsvinden. Kijk vanaf 11:00 live mee via: https://noord-holland.stateninformatie.nl/live De stemming over de amendementen vindt plaats op 22 oktober.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.