17 mei 2023

Reparatie faunabeheerplan nodig na uitspraak Raad van State

Statenlid Willemien Koning (CDA) heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het faunabeheerplan van de provincie. Aanleiding is een vernietigende uitspraak van de Raad van State op 19 april, waarin werd gesteld dat de besluitvorming rondom het faunabeheerplan onvoldoende onderbouwd is. Het grote probleem is dat vanaf nu voor bepaalde diersoorten geen beheer met ondersteunend afschot meer toegestaan is.

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor het beheer van onder andere kraai, ekster, houtduif en vos, waardoor de faunabeheereenheid niet langer effectief schade kan voorkomen. Dit heeft desastreuze gevolgen voor grondgebruikers in onze provincie, voor wie de schade aan gewassen ondertussen oploopt.

Koning benadrukt het belang van effectief faunabeheer: “Een goed functionerend faunabeheerplan is essentieel om de balans te vinden tussen het beschermen van diersoorten en het voorkomen van onnodige schade aan landbouwgewassen en natuurlijke habitats. De provincie moet snel stappen ondernemen om de vrijstellingen weer legitiem te maken. Er heerst nu veel onzekerheid over de gevolgen van de uitspraak voor ons landelijk gebied."

Met de schriftelijke vragen wil Koning onder andere weten van de provincie hoe ze de uitspraak interpreteert, wat de gevolgen voor het faunabeheerplan zijn en welke stappen de provincie gaat ondernemen om het beheer met ondersteunend afschot te herstellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.