27 november 2019

Staat provincie ook voor alle woningzoekenden in Noord-Holland?

“Handen af van onze natuurgebieden.” Met dit statement richting het Rijk maakte GroenLinks gedeputeerde Pels goede sier tijdens een bijeenkomst van haar partij dit weekend. Een pittig statement in tijden waarin de stikstofcrisis de bouwplannen van onze provincie volledig stillegt. Een statement dat volledig voorbijgaat aan de andere kant van de medaille: een grote en groeiende groep mensen die een geschikte en betaalbare woning zoekt in onze provincie. Het CDA verwacht voor deze groep oplossingen van het provinciebestuur en vraagt zich af wanneer in deze crisis het moment komt dat de provincie haar beleid met veel bouwrestricties aanpast.

CDA -woordvoerder Wilma van Andel: “Volgens het College van GS is er geen probleem. Op papier is er nog steeds genoeg plancapaciteit om aan de met CBS-cijfers berekende vraag te voldoen. Terwijl wij in de praktijk zo veel andere geluiden horen. Verhalen van gemeenten bijvoorbeeld die op allerlei manieren proberen te laten zien dat zij geen ruimte meer hebben om binnenstedelijk te bouwen, maar wel een grote woningbehoefte kennen en er toch niet doorheen komen bij de provincie.  Of van brancheorganisatie Bouwend Nederland die vertelt dat de woningbouw de komende jaren steeds meer zal achterlopen op het geplande aantal nieuwe woningen. En de Westfriese Bedrijvengroep geeft aan dat er een grote vraag is naar geschikte woningen voor arbeidsmigranten, terwijl deze vraag niet meegenomen is in de cijfers. De provincie moet meer vertrouwen hebben in gemeenten, die weten heel goed waar in hun gemeente gebouwd kan worden en voor wie.”

Het probleem is dat de provincie in haar woningbouw cijfers uitgaat van verouderde aannames, bijvoorbeeld dat een vergrijzende bevolking ook betekent dat er niemand wil wonen.  En dat de provincie in de plancapaciteit plekken meetelt waarvan het nog maar zeer de vraag is of op deze plekken ooit gebouwd mag worden, zoals volkstuinen, ziekenhuis- en bedrijventerreinen. Laat staan dat dit in de komende jaren zal gebeuren. Het duurt te lang voordat Noord-Holland acteert op de huidige woningcrisis. Uit andere provincies komen er actieplannen en vanuit Noord-Holland blijft het te stil. Het CDA roept het College op snel met aangepaste plannen voor de woningbouw te komen en zal deze toetsen op haalbaarheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.