10 juni 2022

Stapeling problemen havens Noordzeekanaalgebied

Statenleden Willemien Koning (CDA) en Grethe van Geffen (Liberaal Noord-Holland) maken zich zorgen om de stapeling van problemen in de havens van het Noordzeekanaalgebied (NZKG): beperkingen door stikstof, te weinig elektriciteit en industriewater, woningnood die havenbedrijven verjaagt: we zetten de internationale concurrentiepositie van de 4e haven van Europa en daarmee een stuk van onze welvaart op het spel. “Wij maken ons ernstig zorgen om de stapeling van problemen in de havens van het Noordzeekanaalgebied. Met de 4e haven van Europa heeft Noord-Holland goud in handen, maar hoe zuinig zijn we met deze door de eeuwen heen opgebouwde haven?” Aldus Koning en van Geffen. Het CDA en Liberaal NH stellen daarom schriftelijke vragen aan het provinciaal over deze stapeling van problemen.

Woningnood

Zo willen Amsterdam en Zaanstad tienduizenden woningen in de haven bouwen, in de hoop dat bedrijven zich elders vestigen, maar dit brengt een veelvoud aan problemen met zich mee. “De tienduizenden banen die de havens in het NZKG-gebied bieden vormen een bron van welvaart die  niet vanzelfsprekend is, maar soms wel als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Bedrijven wegjagen om woningen te bouwen is de verkeerde weg. Die banen zijn een belangrijke bron van inkomsten om hypotheken en huren van nieuw te bouwen huizen mogelijk te maken”, zegt van Geffen. “Daar komt nog bij dat deze bedrijven zich moeilijk ergens anders kunnen vestigen, kijk maar naar Damen Shipyards met haar diepe dokken. Waar kunnen dit soort bedrijven heen? Hoewel we sterk voorstander zijn van woningbouw is het dus nog de vraag of het verstandig is om op het haventerrein te gaan bouwen”, vult Koning aan. Het CDA en Liberaal Noord-Holland dringen erop aan heel zuinig te zijn op deze bron van onze welvaart en de havenbedrijven meer te faciliteren bij de problemen die ze ervaren.

Toekomstbestendigheid

De toekomst van de haven staat daarnaast onder druk door een gebrek aan elektriciteit en industriewater, en beperkingen door stikstof. Van Geffen: “Bedrijven die willen verduurzamen door elektrisch te gaan rijden, zoals de Waterland Terminal, kunnen dat niet omdat er onvoldoende elektriciteit is. Zij willen aan de gewenste milieunormen voldoen maar kunnen dat niet. Hoe gaan we het werk in de havens verduurzamen als er geen elektriciteit beschikbaar is?”. Door gebrek aan stikstofruimte kunnen daarnaast allerlei plannen voor verduurzaming en circulaire economie niet worden uitgevoerd door bedrijven: want elke verbouwing of verandering van productieproces heeft invloed op de stikstofuitstoot en is daarmee vaak verboden. Een oplossing lijkt niet in zicht. “Wij willen weten van de provincie hoe we de plannen voor verduurzaming en circulariteit kunnen realiseren”. Daar komt nog bij dat het industriewater in het westelijk havengebied van Amsterdam nog maar beperkt beschikbaar is. “Wat is precies het probleem en wie staat aan de lat voor een oplossing? Hoe weten we dat dit probleem zich niet gaat uitbreiden naar het hele NZKG-gebied, kunnen we dat voorkomen?”, aldus Koning en van Geffen.

Schriftelijke vragen

Beperkingen door stikstof, te weinig elektriciteit en industriewater, woningen die havenbedrijven verjagen: we zetten de internationale concurrentiepositie van de 4e haven van Europa op het spel. Daarom stellen Willemien Koning (CDA) en Grethe van Geffen (Liberaal Noord-Holland) vandaag schriftelijke vragen over deze stapeling van problemen. Wat hen betreft is de oplossing van deze problemen heel urgent, er staat veel op het spel. Koning en van Geffen: “Wij hopen dat de provincie deze urgentie volmondig erkent en dat de provincie de eigen regierol krachtiger gaat invullen”.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.