22 november 2018

Start 'Proeftuin Wonen bij Vliegveld' in Rijsenhout

'Start een proefproject "Wonen bij een Vliegveld" en begin in Rijsenhout’. Deze suggestie kregen de Statenleden Dennis Heijnen en Hermen de Graaf van CDA Noord-Holland mee bij het werkbezoek begin november in Rijsenhout. Leden van de Dorpsraad en van de Regiegroep Rijsenhout gaven een toelichting op de woningbouwproblematiek en met de Statenleden bezochten zij potentiële locaties. 

In het programma voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 bepleit het CDA een actiever woningbouwbeleid. 'Als binnenstedelijk bouwen volgens de gemeente ongewenst is, moet de provincie toestemming geven om buiten het stedelijk gebied te bouwen, aan de randen van stad en dorp', meldt het programma.

In Rijsenhout is dat een van de problemen. Kwekerijen bijvoorbeeld werden onrendabel en dat leidde tot verloedering, vaak tot zelfs in het hart van het dorp. Inmiddels geldt de bestemming "glastuinbouw" niet meer, maar nog wel 'buitenstedelijk'. En daardoor is woningbouw op dit moment niet mogelijk, terwijl de behoefte groot is.  

Aanjaagteam woningbouw
'Ondanks het geluid van Schiphol, van overlast is zeker geen sprake, is de behoefte aan woningen bij ons groot, zeker onder jongeren' gaven de leden van de Dorpsraad en Regiegroep mee aan Heijnen en De Graaf. 'Ook hier is nieuwbouw van cruciaal belang voor het voortbestaan van het dorp. Zonder nieuwbouw sterft de sociale structuur van het dorp uit', argumenteert Rijsenhout.

'Het CDA wil een aanjaagteam aanstellen dat bouwplannen bevordert', aldus de CDA-Statenleden. 'En er moet een pakket aan maatregelen komen, met kortere procedures. Want in heel veel delen van de provincie is de behoefte aan woningen groot.'

Hermen de Graaf
Statenlid CDA Noord-Holland

 

 

Bij de foto vlnr: Monique Damen*, Hermen de Graaf, Co van der Laarse*, Dennis Heinen en Piet Brandjes* bij een van de potentiële woningbouwlocaties in Rijsenhout. Gerben van der Knaap* maakte de foto (*bewoners Rijsenhout).

 

Het CDA is onderdeel van het Noord-Hollandse bestuur en heeft zodoende in de afgelopen vier jaar veel weten te bereiken voor de provincie Noord-Holland. En als het gaat om woningen voor alle inwoners, is er in de komende periode enorm veel werk aan de winkel.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.