20 mei 2022

Stikstofaanpak rammelt aan alle kanten

De Noord-Hollandse CDA Statenfractie maakt zich grote zorgen over de effectiviteit van de landelijke stikstofaanpak, die afgelopen week onderwerp was van het crisisoverleg tussen de gedeputeerden en de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Zo zijn volgens het CDA de doelen onhaalbaar en ontbreekt het aan toekomstperspectief voor de agrarische familiebedrijven. Daarnaast wordt het vraagstuk van de PAS-melders over de schutting gegooid bij de provincie en dat is niet acceptabel. Het CDA zal dit aan de orde stellen tijdens de Provinciale Statenvergadering van Noord-Holland aanstaande maandag en wil van de gedeputeerde weten hoe zij in Noord-Holland en binnen het IPO-overleg verder gaat met dit dossier.  

Kritiek

CDA Noord-Holland deelt de kritiek over het stikstofbeleid die vanuit diverse provincies naar buiten wordt gebracht en maakt zich grote zorgen over het gebrek aan toekomstperspectief voor de agrarische familiebedrijven en de negatieve impact van het stikstofbeleid op de leefbaarheid op het platteland. Het stikstofbeleid stuurt nog veel te veel op de Kritische Depositie Waarden, die in veel gevallen onhaalbaar zijn, terwijl beloofd is dat men naar de staat van de natuur zou kijken, vindt Willemien Koning, woordvoerder namens het CDA: “De onhaalbaarheid van de doelen en het gebrek aan perspectief maakt dat het beleid niet effectief zal zijn. Dit hoofdpijndossier zou opgelost moeten worden door de emmissie en de groei van bepaalde planten aan te pakken en niet door het verwijderen van bedrijven. De agrarische sector is slechts een van de spelers in het veld en onmisbaar voor de leefbaarheid van het platteland en de voedselvoorziening”. Om verder te komen moet het perspectief voor de landbouw verankerd worden als voorwaarde in de gebiedsprocessen, vindt het CDA. “Daarbij tonen de gebuikte modellen en berekeningen zoals Aerius veel foutmarges. Nader onderzoek en veel meer metingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat we onomkeerbare maatregelen nemen die later niet effectief blijken te zijn" vult Koning aan. Ook is het beleid rondom PAS-melders nog altijd onduidelijk en dat is zorgwekkend, vindt het CDA. Koning: “Agrariërs met een PAS-melding en interimmers staan al jaren lang met de rug tegen de muur en er is geen helder zicht op oplossingen.” Het CDA vindt het tijd dat boeren nu eindelijk toekomstperspectief geboden wordt en heeft er moeite mee dat de minister nu blijkbaar de kwestie over de schutting kiepert bij de provincies.

Innovaties

Een ander punt dat het CDA aan de orde zal stellen is het voorstel van de voorzitter van de IPO stikstofwerkgroep gedeputeerde Stigter om bij agrarische bedrijven met een NB-vergunning om de paar jaar te toetsen of voldaan wordt aan de best beschikbare technieken. Volgens Koning is dit onrealistisch voor de agrarische sector, waar het gebruikelijk is om eens in de 30 jaar de stallen te vernieuwen, niet iedere paar jaar. “Er wordt gezegd dat dit model werkt voor andere industrieën, maar door de omvang van agrarische bedrijven, die veelal gezinsbedrijven zijn, is het voor agrariërs niet haalbaar om om de paar jaar steeds weer nieuwe technisch best beschikbare methodes toe te passen. Als technische eisen in korte tijd kunnen worden gewijzigd verkeren bedrijven voortdurend in onzekerheid. Zekerheid moet worden geboden, zodat een ondernemer die investeringen en aanpassingen doet voor lange tijd de bedrijfsvoering kan voortzetten in de wetenschap dat voldaan is aan de wettelijke normen.” aldus Koning. Het CDA is groot voorstander van innovaties om uit de stikstofimpasse te komen, maar wel met  zekerheid voor gebruik voor langere tijd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.