23 maart 2020

Uitspraak ganzenschade zet verhoging eigen risico op scherp

Het CDA Noord-Holland heeft naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak schriftelijke vragen gesteld over het verhogen van eigen risico bij faunaschade door ganzen. Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland tussen de provincie Fryslân en een ondernemer blijkt dat de ondernemer niet meer kán doen om ganzenschade te voorkomen. Een extra financiële prikkel is daarom onterecht. Willemien Koning, Statenlid van het CDA: ‘het is onterecht dat de provincie in Noord-Holland ook het eigen risico wil verhogen naar 20%, wij hebben dat meteen al geroepen toen deze maatregel bekend werd gemaakt in het coalitieakkoord’.

Koning vervolgt: ‘Ondernemers doen er nu al alles aan om te voorkomen dat ganzen schade veroorzaken aan het gewas. De zinsnede uit het coalitieakkoord dat ze een financiële prikkel nodig zouden hebben, is onzin. Ik ben blij te horen dat de rechter een vergelijkbare uitspraak doet.’ Het CDA heeft eerder bij het vaststellen van het coalitieakkoord en bij de begroting moties ingediend om deze maatregel te schrappen. De ondernemers voeren het beleid van de provincie uit met alle beperkingen die hen worden opgelegd. ‘Zij zouden wel op andere wijze willen beheren maar dat mag niet.’ Het CDA heeft bij het vaststellen van het coalitieakkoord meteen al een motie ingediend om deze maatregel te schrappen, juist na overleg met de sector dat de zogenaamde prikkel onterecht is.

‘Nu moeten we afwachten of Gedeputeerde Staten in Noord-Holland er voor kiest te handelen naar deze uitspraak en de verhoging in te trekken. Het is goed dat de Rechtbank Noord Nederland nu ook deze uitspraak heeft gedaan en onze zorgen voor de sector nu ook juridisch te onderbouwen zijn.’ Om deze uitspraken kracht bij te zetten en inzicht te krijgen in het handelen van Gedeputeerde Staten, zijn vandaag door Koning schriftelijke vragen ingediend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.