18 november 2021

Uitstoot cacaofabriek werpt vraag op: worden de verkeerde sectoren aangepakt?

Zaanse cacaofabriek blijkt jarenlang zware uitstoot te verzwijgen, CDA Noord-Holland stelt vragen aan gedeputeerde

Het CDA Noord-Holland wil dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt aangaande de uitstoot van ammoniak door cacaofabrieken. Uit het onderzoek van Pointer blijkt dat de cacaofabriek Aurora in Zaandam jarenlang tientallen tonnen ammoniak uitstootte, maar dit niet rapporteerde aan de omgevingsdienst. Ook de omgevingsdienst zelf, die verantwoordelijk is voor de controles, heeft steken laten vallen, door de controles alleen steekproefsgewijs uit te voeren. Hierdoor kon het bedrijf dus jarenlang zijn gang gaan, met alle gevolgen voor de omliggende omgeving van dien. Willemien Koning-Hoeve, Statenlid namens het CDA: “Het is voor mijn fractie onbegrijpelijk dat dit bedrijf jarenlang deze belastende vervuiling heeft kunnen verzwijgen. Het is niet voor niets dat dit bedrijf met zijn 59 ton ammoniak-uitstoot per jaar een ‘piekbelaster’ wordt genoemd. Hoe kan het dat dit nu pas aan het licht komt?”

Koning-Hoeve vervolgt: “De omgevingsdienst grijpt nu in. Er moet helderheid komen over emissies op de omliggende N2000 natuurgebieden. Wij hopen wel dat dit een verschuiving teweeg gaat brengen in het beleid omtrent de ammoniakreductie. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de gebiedsprocessen? De provincie moet de ammoniakbronnen duidelijk in kaart brengen, zodat niet de verkeerde sectoren worden aangepakt”. In het verleden is met name de agrarische sector streng aangepakt om de ammoniak-uitstoot te reduceren. Na een reeds gerealiseerde reductie van 64 procent krijgt deze sector nu weer nieuwe opgaves. “Het voorval met cacaofabriek Aurora, dat onderdeel uitmaakt van Cargill, roept bij ons vragen of er bijvoorbeeld niet meer fabrieken zijn waarvan de uitstoot niet meegerekend is”. Om de provincie tot actie te bewegen heeft Koning-Hoeve namens het CDA rondvragen ingediend bij Gedeputeerde Rommel voor de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van maandag 22 november.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.