12 april 2021

Verontwaardiging bij CDA in Provinciale Staten over het buiten spel gezet worden bij regels windmolens

Het CDA is verontwaardigd dat in de concept omgevingsverordening 2.0 wordt voorgesteld om in veel gebieden in Noord-Holland provinciale regels over windenergie los te laten, zodat er bijvoorbeeld geen 600 meter afstandseis meer geldt. Wilma van Andel, Statenlid CDA: “Wij krijgen veel berichten van bezorgde inwoners over plannen voor windmolens dichtbij hun huis. Deze mensen en ook gemeenten hebben juist behoefte aan regels waar ze houvast aan hebben. Deze ingrijpende wijziging wordt nu voorgelegd voor zienswijzen, zonder dat hierover discussie is geweest in de Staten. Statenleden worden buiten spel gezet, want aan het einde van het traject een grote wijziging aanbrengen is ook heel lastig”.

Houvast
Er heeft weliswaar participatie over zoekgebieden plaatsgevonden, maar nog geen participatie over concrete projecten in de zoekgebieden. Van Andel: “Het is niet gezegd dat de zoekgebieden volledig vol komen te staan met windmolens of zonnepanelen. Het is daarom van belang dat er regels zijn waar inwoners en gemeenten zich aan vast kunnen houden in het precaire proces van het plaatsen van windmolens”.

Motie CDA
Het CDA wil dat de concept omgevingsverordening 2.0 geagendeerd wordt voor de Statenvergadering van 17 mei, zodat Provinciale Staten gezamenlijk beslissen welke omgevingsverordening zij aan inwoners wil voorleggen. Het CDA gaat daarom vandaag een motie indienen.”, aldus Van Andel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.