02 november 2022

Verplaatsing natuurijsbaan maakt ontwikkelingen in Wormer mogelijk

De provinciale omgevingsverordening: zoals deze er nu ligt, kan het CDA er niet mee instemmen en dat hebben we dan ook vanaf 2020 consequent niet gedaan. Het stuk maakt het voor kleinere kernen heel moeilijk zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld een aantal huizen te bouwen of sportvelden te verplaatsen. Ook een ontwikkeling in Wormerland dreigde te stranden. Het verplaatsen van de natuurijsbaan en 4 padelbanen naar een stuk grond waar voorheen sportbestemming op lag, werd tegengehouden door dit project. Al in 2020 vroeg het CDA hier bij monde van woordvoerder Ruimte, Wilma van Andel, aandacht voor. Haar motie om dit initiatief met o.a. een nieuwe duurzame sportaccommodatie, waar al jaren aan werd gewerkt, niet met een pennenstreek te laten stranden, haalde het toen net niet. 

De gemeente Wormerland moest aan de slag met het plan en heeft mooi werk geleverd door de provincie een plan te presenteren die de bouw van 165 woningen in de kern mogelijk maakt. De benodigde ontheffing van de omgevingsverordening moest er dan wel komen. Gedeputeerde Staten besloot deze vraag aan PS voor te leggen. Toestemming in de Staten voor dit plan was geenszins een uitgemaakte zaak. Toch is deze er gekomen! Van Andel is er blij mee: “Het laat zien dat consequent het verhaal vertellen, goede argumenten hebben en die op het juiste moment naar voren brengen, tot resultaat leidt. Nu kunnen er meer mensen wonen in het mooie Wormer, krijgen de tennisverenigingen een heel mooie accommodatie, waarbij ook nog eens de gymlessen van de basisschool op die plek behouden kunnen blijven.”

.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.