22 juni 2018

Wim Zwanenburg voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker Amstel, Gooi en Vecht

Wim Zwanenburg wordt voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker Amstel Gooi en Vecht. "Wim ademt  water(schap) uit bij elke zin" aldus Andor Sandbergen van de selectiecommissie. "Als je Wim een vraag stelt gaan zijn ogen twinkelen en vertelt over zijn passie voor het waterschap. Hij is een dossiervreter en heeft een duidelijke visie waar het waterschap staat in bestuurlijk Nederland. Wim gaat voor een derde termijn en zal de komende periode ook werken aan het klaarstomen van nieuw politiek talent voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht."

Wim Zwanenburg is werkzaam als beleggingsstrateeg, beurscommentator en vermogensbeheerder. Binnen het CDA heeft hij meerdere functies bekleed. Beginnend bij het CDJA, tussen 1991-1995 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland of iets meer recent als voorzitter van CDA Huizen. Sinds 2008 is hij fractievoorzitter van het CDA in het bestuur van het Waterschap AGV.

Wim Zwanenburg:

Het is het zeer eervol dat het bestuur van het CDA Noord-Holland mij voordraagt als lijsttrekker voor de waterschapverkiezingen in maart 2019. Ik hoop op veel steun van de Algemene Ledenvergadering. Ik ben zeer gefascineerd door de problematiek van het waterbeheer in Nederland en specifiek ons waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  We moeten ons inzetten voor de veiligheid van ons inwoners, het voorkomen van wateroverlast, maar het waterschap moet ook voldoende zoet water leveren in tijden van droogte. We moeten verder werken aan schoner oppervlaktewater door te investeren in betere zuiveringsinstallaties, de terugwinning van grondstoffen, zuivering van microplastics en resten van geneesmiddelen. We moeten met goede voorlichting werken aan het waterbewustzijn van onze inwoners. De klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen om samen met inwoners en onze gemeenten te werken aan effectieve, duurzame en betaalbare oplossingen en aanpassing van onze ruimtelijke ordening, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Ik heb er zin in!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.