04 februari 2023

Wopke Hoekstra en Dennis Heijnen bij de Huiskamer van de Buurt van Het Leger des Heils

 

In heel Nederland hebben we warme Kamers en dat is op de eerste plek ontzettend hartverwarmend en nodig met de huidige energieprijzen, maar in de tweede plaats een pijnlijke graadmeter voor hoe het gaat met Nederland, zo constateert het CDA. Zaterdag 4 februari brachten partijleider Wopke Hoekstra en lijsttrekker in Noord-Holland Dennis Heijnen, een bezoek aan de Huiskamer van de Buurt van het Leger Des Heils in Hilversum. Hoekstra: “Het is indrukwekkend hoe vrijwilligers zich inzetten om mensen een thuis te bieden. Dat draagt bij aan een wereld van minder ik en meer wij”. 

Huiskamer van de Buurt
Het is half 10 en vrijwilliger Liesbeth schenkt voor iedereen een kop koffie of thee in. “Niet iedereen komt hier vanwege de gasrekening, sommige mensen komen voor de gezelligheid, gewoon om even onder de mensen te zijn”, vertelt Liesbeth, “de warmte komt ook van binnen, door het contact met mensen onder elkaar”. 

Waarden
Heijnen: “Het breekt mijn hart dat we in een tijd leven waarin mensen uit angst voor de energierekening verwarming niet aan durven te zetten. Deze realiteit is snoeihard. Onze samenleving is vergeten hoe belangrijk waarden als welzijn, toekomstperspectief en hoop zijn en hoe dit in verband hout met gemeenschapszin. Bij het CDA noemen we dat omzien naar elkaar. Zorgen voor elkaar en dat iedereen mee kan doen. Ook in de provincie hebben we ons in de laatste maanden ingezet voor deze ‘warme kamers’ en buurthuizen, sportverenigingen en culturele instellingen die hulp nodig hebben.” Nederland mag geen land zijn dat alleen maar goed is voor mensen die het al goed hebben, zo stelt Hoekstra. Met die opdracht gaat het CDA de strijd aan met de toenemende kloof tussen mensen die meekomen en achterblijven. 

Energierekening
De stijgende energieprijzen en de inflatie brachten het Leger des Heils op het idee om warmte te delen, vertelt Silvia van Boven, locatiemanager van het Leger des Heils hier in de Bussumerstraat. Het zijn de mensen met lagere inkomens die niet de luxe hebben om extra verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals zonnepanelen of extra isolering, om zo de energiekosten te drukken, terwijl juist zij vaker in energie-onzuinige huizen wonen. Heijnen vervolgt: “Verduurzaming komt voor deze mensen nu te laat. De warme woonkamers van het Leger des Heils bieden door het hele land een toegankelijke plek waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken en bieden soms een warme douche aan wie dat nodig heeft. Dat is de kracht van een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Nederland heeft behoefte aan de omslag naar ‘minder ik’ en ‘meer wij’ ”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.