12 december 2018

Zet geitenhouderijen in Noord-Holland niet volledig op slot

Haarlem – Vanaf vandaag is een tijdelijke geitenstop van kracht in Noord-Holland. Bij de behandeling van het voorbereidingsbesluit in provinciale Staten heeft CDA Statenlid Willemien Koning ervoor gepleit om te voorkomen dat we de gehele geitenhouderij in Noord-Holland voor langere tijd onnodig op slot zetten. ‘’We moeten de wijziging in Provinciale Ruimtelijke Verordening over geitenhouderij zodanig vormgeven dat de volksgezondheid geen risico loopt, maar dat de sector ook niet onnodig wordt beperkt in uitbreidingsmogelijkheden. In ieder geval voor bedrijven die verder weg gelegen zijn van woonkernen moet uitbreiding mogelijk blijven.’’ aldus de woordvoerder landbouw van het CDA over de plotselinge geitenstop in Noord-Holland.

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw): “Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.”

CDA had graag gezien dat bestaande bedrijven die verder weg gelegen zijn van woonkernen ook in het voorbereidingsbesluit al een uitzondering kregen op de geitenstop, maar dit bleek juridisch lastig en daarvoor was geen meerderheid in de Staten. CDA is blij met de toezegging van gedeputeerde Jaap Bond dat bij de omzetting van het voorbereidingsbesluit naar bepalingen in de PRV maatwerk wordt betracht en dat bekeken wordt of bestaande geitenbedrijven uitbreidingsmogelijkheden kunnen behouden, in ieder geval de bedrijven die verder weg gelegen zijn van woongebieden.

Binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij hebben inwoners meer kans op een longontsteking, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van Veehouderij, Gezondheid Omwonenden (VGO). Het aantal geitenbedrijven in Noord-Brabant en Gelderland waar onderzoeken gedaan zijn, is echter zeer groot. Omdat dit niet te vergelijken is met het kleinere aantal in Noord-Holland, vindt er nu een vervolgonderzoek plaats. Naar verwachting zijn de resultaten in 2021 bekend. Het voorbereidingsbesluit moet binnen een half jaar gevolgd moet worden door regelgeving in de PRV. CDA is van mening dat daarbij maatwerk moet worden betracht zodat niet de hele sector op slot gezet wordt, maar alleen maatregelen worden genomen die echt nodig zijn voor bescherming van de volksgezondheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.