Verkiezingen 14-16 maart 2022

Dit zijn onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen! Stuk voor stuk betrokken Heemskerkers die midden in de samenleving staan:

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

John van Nimwegen

John is geboren en getogen in Utrecht, 'staaaatsjie woar? Hij is er niet alleen geboren, maar ging er ook naar school (achter de Domkerk), naar de universiteit (stadsgeograaf) en vervulde er zelfs zijn dienstplicht. Maar woont nu al zo'n 30 jaar in Heemskerk. Op dit moment is hij werkzaam als corporatiedirecteur in de Zaanstreek en tevens raadslid (en fractievoorzitter) voor CDA Heemskerk. Woningbouw, en dan vooral sociale woningbouw en ouderenhuisvesting is "zijn ding". 'Het is mooi om bezig te zijn met zo'n belangrijk vraagstuk als huisvesting'. John kent de regio goed, was als directeur van WoonopMaat mede kartrekker voor de nieuwbouw in de Broekpolder en de herstructureringen in Heemskerk en Beverwijk. 'Het is prima wonen hier in de regio' volgens John 'in prettige wijken, met goede voorzieningen'. Hij maakt zich wel zorgen over de aantasting van het leefklimaat. 'De gekozen oplossing voor de aansluiting van de A8 op de A9 kan eigenlijk niet'. John vindt het belangrijk dat buurgemeenten samenwerken om tegen betaalbare kosten goede voorzieningen te behouden. Betaalbare woningen voor jonge huishoudens vindt hij een uitdaging. We moeten stimuleren dat jongeren in Heemskerk kunnen blijven wonen. We hebben inmiddels helder wat goede locaties voor nieuwbouw zijn'. Nieuwe woningen moeten volgens John natuurlijk energie neutraal zijn. Woningen die net zo veel energie opwekken als erin wordt verbruikt. Liefst een beetje meer zelfs, zodat je ook nog je elektrische auto ermee kan opladen. 

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Corné Borst

Ik ben 25 jaar oud en kom uit Heemskerk. Ongeveer 7 jaar ben ik lid van het CDA en het CDJA. Bij het CDJA heb ik een bestuursjaar gedaan bij de provinciale afdeling en ook binnen het CDA-Pride ben ik actief. In mijn studententijd heb ik 5 jaar in Amsterdam gewoond om daar politicologie en bestuurskunde te studeren. Nu woon ik weer in Heemskerk en werk ik voor de provincie N-H in Haarlem.    Als CDA’er hecht ik aan de kernwaarden gespreide

verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Zeker de kernwaarden solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid vind ik belangrijk. Aan de ene kant is het belangrijk solidair te zijn naar elkaar en naar de mensen die het lastig hebben om mee te komen in de samenleving. Tegelijkertijd geven we samen invulling aan de maatschappij en is gespreide verantwoordelijkheid belangrijk: iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Als de kernwaarden van een partij voor jou kloppen en je er een eigen invulling aan kan geven, dan weet je dat een partij de juiste voor jou is. Dat heb ik met het CDA. Ik hoop mij de aankomende vier jaar met veel plezier en met succes in te zetten voor Heemskerk en het CDA. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u mij altijd benaderen.

Monica Bouman 

Sinds 2001 woon ik (met pensioen, moeder, schoon- en grootmoeder) in Heemskerk. Ik woon hier graag en vind Heemskerk een fijne gemeente, groen en bedrijvig met veel voorzieningen, een mooie dorpskern, agrarisch gebied, dichtbij de duinen en Noordzee. Toen we vanwege de coronabeperkingen nergens naartoe konden, strekten we onze benen en lieten onze zorgen varen onderweg naar de Kruisberg. Ondertussen had de coronapandemie ons allen flink te pakken. Gedwongen je bedrijf, je school, je vereniging gesloten houden, gedwongen afstand houden, in quarantaine blijven, het was bijna tegennatuurlijk -  om erger te voorkomen. Maar op een andere manier hebben we er ook van geleerd. We ontdekten wat we misten. Wat hebben we dat allemaal gemist: gewoon winkelen, gewoon werken, gewoon naar school gaan, gewoon je klasgenoten ontmoeten, gewoon iets drinken bij de plaatselijke horeca, gewoon samen eten, gewoon samen zingen in een koor, gewoon samen naar de bioscoop gaan. Met mijn Nederlands-Indische afkomst hoop ik dat DES binnenkort weer een lentefeest organiseert in De Jansheeren, waar oude rock-en-rollers zich weer jong mogen voelen. In Heemskerk wil het CDA alle jongeren de kans geven weer mee te doen aan de samenleving. We hopen dat zij de sport en cultuurpas kunnen gebruiken. Sport en cultuur zijn goed voor lijf en leden en voor een gezonde samenleving. In de corona periode waren jongeren extra kwetsbaar door hun sociale isolement.  In Almere begeleid ik dit voorjaar een project waarin ouderen en MBO jongeren met elkaar in gesprek gaan en samen een tentoonstelling maken “Seizoenen van de levensloop” voor Floriade 2022. In Heemskerk gaf ik bij Handen Bijeen een cursus Haiku’s schrijven. Daar ontstonden prachtige gesprekken en schitterende gedichten. In de eigen boekbinderij werden die samengebracht in een unieke Heemskerkse Haiku-uitgave, geïllustreerd en wel. Ik ben kandidaat voor het CDA in Heemskerk omdat ik geloof in de kracht van verbinding en in eerlijke politiek voor een inclusieve, gezonde samenleving.

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Sindo Núñez Queija

Trotse zoon van Spaanse gastarbeiders, vader van vier kinderen, mogen wij u Sindo voorstellen? Sindo is van beroep wiskundige en werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. 'Samen met mijn vrouw Pilar, ben ik actief als vrijwilliger in de Rooms Katholieke parochie van de H. Laurentius en de H. Maria en in de regioparochie Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Zijn kinderen voetballen bij ADO 20, ODIN'59 en Jong Hercules. Sindo is sinds 2018 gemeenteraadslid voor CDA Heemskerk en heeft zich daarbij vooral ingezet voor jongeren en kwetsbaren in de samenleving. De 'sportpas' van CDA Heemskerk uit het verkiezingsprogramma 2018 is zijn persoonlijke speerpunt geworden. Zoals dat gaat in een coalitie, is daarvan niet alles gerealiseerd en daarom inzet voor de nieuwe raadsperiode! We willen alle jongeren van 4 tot 18 jaar gratis laten meedoen aan een sport of culturele club. 'Investeren in sport, cultuur en jeugd helpt mensen om zich te verbinden. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen'. 'Nee dit was en is geen verkiezingsstunt van het CDA. We vinden dit in onze afdeling allemaal erg belangrijk en zijn dan ook van mening dat we dan ook hiervoor moeten instaan.'

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Leo Tillmans 

Leo is, zoals hij dat zelf zegt, verknocht aan Heemskerk. Geboren bij de zusters aan de Kerklaan is hij nooit meer uit Heemskerk weggegaan. Leo is bij de meeste inwoners bekend als stadsfotograaf. Leo laat bij elk evenement zijn neus zien, is belangstellend aanwezig en publiceert zijn foto's in de lokale pers of op sociale media. 'Veel, vooral ook oudere mensen, vinden het fijn dat zij via Facebook kunnen volgen wat er in het dorp gebeurt. Ik krijg veel reacties op mijn fotowerk.' Wat menigeen wellicht niet weet is dat Leo bij Buurtzorg werkzaam is in de ouderenzorg. Ook de zorg gaat hem aan het hart. 'Mede dankzij CDA Heemskerk is de ouderenzorg ondanks de bezuinigingen uit Den Haag goed op peil gebleven. In de coalitie hadden we ook afgesproken het geld voor de zorg volledig voor de zorg te behouden. Toen het college met een voorstel kwam om toch op de zorg te bezuinigen, hebben we dat toch maar mooi tegen gehouden. Ook hebben we weten te bereiken dat de gemeente de WMO zorgwerkzaamheden op een sociale wijze uitbesteedt. Hierdoor kunnen de medewerkers gewoon een normaal salaris kan ontvangen voor het belangrijke werk dat zij doen.' Lachend: 'met mijn passie voor de zorg voel ik me prima thuis bij CDA Heemskerk'

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Ario van der Zande

Vanuit Wijhe (aan de Ijssel) is Ario op 5-jarige leeftijd naar Heemskerk gekomen en inmiddels, na een  intermezzo van een paar jaar in Zwijndrecht en Haarlem, al weer bijna 50 jaar wonend in Heemskerk.  “Heemskerk is wel echt “mijn dorp”; het is een gezellig dorp met betrokken inwoners en een fantastische ligging aan de duinen en de zee en grote steden binnen handbereik”.
Opgeleid aan het CIOS was sport belangrijk in zijn leven.  Sport brengt plezier, verbindt en versterkt mensen. Ario: “daarom moet sport voor iedereen toegankelijk zijn” . Als mede oprichter en – eigenaar van Skicentrum Heemskerk heeft hij veel vlieguren in de sport gemaakt, maar inmiddels ligt die periode achter hem en richt Ario zich vooral op de energietransitie en de belangen van burgers daarin. “Er komen zoveel zaken op burgers af die te maken hebben met de energietransitie en keuzes waar zij voor komen te staan. Als voorzitter van Eco Heemskerk (de energie coöperatie van en voor Heemskerkse burgers) zet ik me samen met een aantal actieve vrijwilligers in om Heemskerkers hierbij te helpen.
Ario vindt het belangrijk dat Heemskerkers die hard geraakt worden door de stijgende energieprijzen, extra gesteund worden.  
Waarom de keuze voor het CDA? “Duurzaamheid vind ik een echt CDA-thema omdat het wat mij betreft ook gaat over goed rentmeesterschap; de zorg voor onze planeet is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ik zet mij daar met passie voor in. Mijn slogan is dan ook : CDA en duurzaamheid; een goed kompas”.
En verder? “Verder vind ik vooral dat we moeten bouwen aan het vertrouwen van Heemskerkse burgers in de politiek door te zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.

 

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Timo Joosse

Ik ben 38 jaar, getrouwd met Silvia. Ons eerste kindje is helaas na de geboorte overleden maar nu hebben we twee fantastische binken van bijna 4 & 8 jaar jong. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig werkend kok binnen het RKZ; afgelopen maand alweer 12,5 jaar. Zorgen komt vanuit mijn hart: koken voor mensen die ziek zijn, ervoor zorgen en mede bijdragen aan hun algehele herstel, vind ik een voorrecht om te doen.    Politiek heeft altijd mijn interesse gewekt, maar opkomen voor eenieder die het zelf niet kan/durft of om welke reden(en) dan ook, of meebeslissen over belangrijke onderwerpen, zorgen, opkomen voor elkaar en elkaar vasthouden; dat is verbinden. En als je dat doet, dan ben je samen waardoor je niet alleen bent; je staat sterker en je hebt "back-up".    Ik ben begonnen bij de SGP als bestuurslid Zaanstad/Amsterdam e.o. (NB dit heeft mijn interesse gewekt om te beleven hoe de oudste partij van Nederland dit alles handen en voeten geeft), waarna ik verder nog fractie-assistent bij de ChristenUnie Zaanstad ben geweest, 2x lijstrekker was voor de ChristenUnieHeemskerk, 2x kandidaat voor de Provinciale Staten N-H, steunfractielid in de Provincie en een paar jaar meegekeken in de keuken bij de ChristenUnie-Velsen. Nu heb ik dan definitief gekozen voor het CDA. Want als je jezelf ergens thuis voelt, kan meekomen met het geheel, jezelf erin kan vinden, het onderstreept/ onderbouwt & weerlegt, waarna je nog steeds vindt dat 't goed is, dan is 't goed! Ik sta op een mooie plek 5 op de kieslijst en met een daadkrachtig, sterk en goed bestuurlijk CDA gaan wij na de feestdagen de campagne starten, hopende op een goed resultaat vóór Heemskerk(ers)!

Jur Kratzschmar

Jur is Obdammer van geboorte en woont nu al weer 24 jaar in Heemskerk. De eerste 5 jaar aan de Debora Bakelaan en op dit moment in de Waterakkers. Hij werkt als financieel adviseur bij een gemeente en zorgt tevens voor zijn opgroeiende schoolgaande kinderen. Jij gaat dus voor de financiele expertise zorgen in de fractie Jur? 'Ha, ha.....er is cijfermatige kennis genoeg in de fractie, maar misschien kan ik, vanuit mijn kennis en ervaring, meehelpen de vertaalslag te maken van de cijfers naar de gemeentelijke financiën. Daar heb ik denk ik wel zicht op. Als financieel adviseur bij een gemeente ben ik betrokken bij vrijwel alle financiële onderwerpen. Hierdoor kan ik een en ander goed in zijn context plaatsen en de gevolgen overzien. Niet dat ik financiën het belangrijkste vind in mijn werk, maar dat moet wel goed op orde zijn, zodat bestuurders scherpe keuzen kunnen maken en er geen geld ondoelmatig wordt besteed'. 'ïk vind zelf dat de gemeente veel aandacht moet besteden aan haar jeugd. Dat kinderen zich goed kunnen ontplooien en ontwikkelen, hun dromen kunnen najagen, vrienden kunnen maken. Zo blijven we in Heemskerk betrokken bij elkaar. Ook ben ik voor innovatie, op elk vlak. Ik zou het goed vinden als wij bij de gemeente een pot geld hadden om de innovatieve ideeën van inwoners te ondersteunen'. Jur, laatste vraag. Waarom politiek actief bij het CDA? 'Het CDA gebruikt de bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen. Het is een betrouwbare partij die ook zaken voor elkaar kan krijgen en veel deskundigheid en ervaring in huis heeft.'

Tonny Portegies 

Meer dan 30 jaar is Tonny als vrijwilliger verbonden geweest met buurthuis d' Evelaer. Twaalf jaar lang verzorgde zij het secretariaat van dit bruisende buurtcentrum. Ík heb het altijd met veel plezier gedaan' zegt zij zichtbaar opgetogen. Tonny is één van die vele CDA'ers die maatschappelijk betrokken zijn en die betrokkenheid ook in daden omzetten. Niet alles kan van de overheid komen is de mening van het CDA en van Tonny. Tonny: 'In mijn tijd als vrijwilliger ben ik me bewust geworden hoe belangrijk initiatieven vanuit de bevolking voor de sociale en culturele activiteiten zijn voor alle lagen in de maatschappij, in de verschillende buurten en (buiten)wijken in Heemskerk. Het CDA heeft hier altijd volledig achter gestaan, ook in het duingebied'. Daarom geeft Tonny van harte haar steun aan het streven van het CDA naar goede voorzieningen voor iedereen in Heemskerk. En als je gekozen wordt Tonny?: 'Dan zal ik me graag inzetten om ook in de raad een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van Heemskerk'. 

Frits Brouwer

Frits is Rotterdammer van geboorte, maar al sinds het jaar 2000 woonachtig in Heemskerk. Intussen is hij ook helemaal geworteld in Heemskerk, o.a. door vrijwilligerswerk bij ODIN'59 en EcoHeemskerk. En natuurlijk ook door eerdere politieke functies als gemeenteraadslid voor het CDA (2002-2006) en Algemeen Bestuurslid van het Hoogheemraadschap (2015-2019). Na een loopbaan - met o.a. functies op directieniveau bij Rijkswaterstaat en het KNMI - is hij met pensioen. Maar onverwacht is hij sinds juni 2021 wethouder Financien in Heemskerk, nadat CDA-wethouder Krijn Rijke terugtrad na het plotselinge overlijden van z'n vrouw.

Voor de verkiezingen is Frits onze lijstduwer. Hij zegt er zelf over: "Dit betekent dat ik de verkiezingscampagne en de kandidaten steun waar ik maar kan, maar zelf - vanwege mijn pensionering - niet meer gekozen wil worden in de gemeenteraad. Maar het CDA in ons dorp kan altijd op me rekenen voor ondersteuning!". 

Een stem op Frits is dus een stem op een partij die niet zomaar mooie verkiezingsbeloften doet, maar die al vele tientallen jaren CDA-burgemeesters en CDA-wethouders levert die veel hebben bijgedragen om ons dorp te maken tot een plek waarin het zo prettig leven, wonen en werken is! 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.