Kandidaten CDA Heemskerk verkiezingen 2018

Zie hier onze topkandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een lijst vol deskundigheid en stuk voor stuk kandidaten met betrokkenheid voor Heemskerk.

John van Nimwegen

John is geboren en getogen in Utrecht, 'staaaatsjie woar? Hij is er niet alleen geboren, maar ging er ook naar school (achter de Domkerk), naar de universiteit (stadsgeograaf) en vervulde er zelfs zijn dienstplicht. Maar woont nu al 25 jaar in Heemskerk. Op dit moment is hij werkzaam als corporatiedirecteur in de Zaanstreek en tevens raadslid in Heemskerk. Woningbouw, en dan vooral sociale woningbouw en ouderenhuisvesting is "zijn ding". 'Het is mooi om bezig te zijn met zo'n belangrijk vraagstuk als huisvesting'. John kent de regio goed, was als directeur van WoonopMaat mede kartrekker voor de nieuwbouw in de Broekpolder en de herstructureringen in Heemskerk en Beverwijk. 'Het is prima wonen hier in de regio' volgens John 'in prettige wijken, met goede voorzieningen'. Hij maakt zich wel zorgen over de aantasting van het leefklimaat. 'Die Golfbaanvariant voor de aansluiting van de A8 op de A9 kan echt niet. Daar zullen we ons tegen blijven verzetten'. John vindt het belangrijk dat buurgemeenten samenwerken om tegen betaalbare kosten goede voorzieningen te behouden. Betaalbare woningen voor jonge huishoudens vindt hij een uitdaging. We moeten stimuleren dat jongeren in Heemskerk kunnen blijven wonen. Maar waar vinden we de locaties voor nieuwbouw?' vraagt hij zich af. 'Misschien moeten we daar eens een prijsvraag onder alle inwoners over uitschrijven".  Oh ja, die nieuwe woningen moeten volgens John ook nog eens energie neutraal zijn. Woningen die net zo veel energie opwekken als erin wordt verbruikt. Liefst een beetje meer zelfs, zodat je ook nog je elektrische auto ermee kan opladen. John is al bezig met zijn eigen woning. Het doel? Gasloos 2019 in!

Krijn Rijke

Krijn is al sinds 1958 Heemskerker, geboren in zijn mooie dorp als nazaat van vleeschhouwer Rijke en bakker Beemsterboer. Hij is op dit moment docent Wiskunde en Natuurkunde aan het Kennemer College in Beverwijk, maar ook raadslid in Heemskerk. Krijn maakt zich sterk voor de onafhankelijkheid van de gemeente Heemskerk. 'Van fusies wordt het doorgaans niet goedkoper en beter ook niet' aldus Krijn. Daarmee doelt hij op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de voorgespiegelde doelen van gemeentelijke fusies doorgaans niet worden bereikt. 'Goedkoper wordt het ook niet' weet Krijn, maar fusies leiden er wel toe dat de de inwoners zich minder verbonden gaan voelen met hun gemeente. Krijn is er van overtuigt dat ook de gemeente Heemskerk effectiever kan werken. Dat kost ook minder geld. Geld dat hij het liefst besteed aan de jeugd van Heemkerk. 'Zij hebben de toekomst en als het even kan in Heemskerk' lacht hij breed. Het gezellige centrum is heel bepalend voor de identiteit van ons dorp. Dat moeten we koesteren. Als het even kan moeten we de verblijfskwaliteit verder versterken en het winkelaanbod in stand houden, liever uitbreiden als dat mogelijk is.

Monica Bouman 

Monica woont sinds 2001 in Heemskerk. Zij heeft een Nederlands-Indische achtergrond en heeft twee volwassen kinderen en twee jonge kleinkinderen. Monica is werkzaam als stafmedewerker bij de Stichting Nusantara Ouderenzorg. Hiervoor heeft zij onder meer bij de provincie Noord-Holland gewerkt en bij een vereniging van kustgemeenten. Heemskerk is echt een plek onder de zon en dat moeten we houden zo, zegt zij vastberaden. Een plek waar mensen om elkaar geven en samen zorgen voor een goede woon- en leefomgeving: een plaats waar mensen -jong en oud- tot hun recht kunnen komen. 'het college met CDA Heemskerk heeft de decentralisatie van de ouderenzorg goed vormgegeven. De ouderenzorg in Heemskerk is op een goed niveau, mede ook dankzij het amendement van CDA Heemskerk waardoor geld voor ouderenzorg ook voor deze groep gereserveerd blijft' vindt Monica, en daarnaast is zij van mening dat: 'we nu onze pijlen moeten richten op de eenzaamheid, met name ook onder de ouderen. Daar heeft het CDA Heemskerk vernieuwende ideeën voor'. Heb jij nog een boodschap voor de kiezers Monica? 'Ik vind dat mensen het besef hebben van de kwetsbaarheid van anderen, van de natuur en onze planeet. Daar mogen we best wat voorzichtiger mee omgaan.' Wat is jouw motto? 'Samenwerken is een levenskunst, levenskunst dus ook in de gemeenteraad van Heemskerk". 

Sindo Núñez Queija

Trotse zoon van Spaanse gastarbeiders, vader van vier kinderen, mogen wij u Sindo voorstellen? Sindo is van beroep wiskundige en werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. 'Samen met mijn vrouw Pilar, ben ik actief als vrijwilliger in de Rooms Katholieke parochie van de H. Laurentius en de H. Maria en in de regioparochie Castricum, Heemskerk, Uitgeest. Samen met mijn vrouw help ik ook bij activiteiten op basisschool Het Rinket. Kent u Sindo van ADO 20? Dat zou heel goed kunnen, want ondanks het feit dat hij zelf vroeger bij Odin voetbalde, was hij een tijd leider en coach bij een blauw en wit jeugdteam. Sindo is nieuw in de politiek en wil zich vooral inzetten voor jongeren. Dit 'sportpas' van CDA Heemskerk is een geweldig idee. Daarmee kunnen alle jongeren van 4 tot 18 jaar gratis meedoen aan een sport of culturele club. 'Investeren in sport, cultuur en jeugd helpt mensen om zich te verbinden. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen' vindt Sindo. 'Nee dit is geen verkiezingsstunt van het CDA. We vinden dit in onze afdeling allemaal erg belangrijk en zijn dan ook van mening dat we dan ook hiervoor moeten instaan. Sowieso vinden wij de jeugd belangrijk. Zelf zou ik graag ook meer en betaalbare woningen voor onze jongeren bouwen.'

Wim Dijkman

Nummer 4 op de lijst is weer een Heemskerker van geboorte. In 1953 werd Wim geboren aan de Hoogdorperweg. Samen met vrouw ina is hij trotse ouder van twee kinderen en grootouder van vier kleinkinderen. Wim, ooit een talentvol voetballer, is niet alleen competitief maar vooral een echte teamspeler. Zijn lijfspreuk komt van Johan Cruyff: beter één elftal dan elf ééntallen. 'Alleen door samen te werken kan je doelen bereiken' zegt Wim en hij weet dat 'samenwerken niet altijd makkelijk is'. 'Samenwerken leer je als kind en daarom ben ik groot voorstander van de sportpas die CDA Heemskerk wil. Hierdoor kan ieder kind op gelijke basis meedoen aan een sport of culturele activiteit. Van belang is natuurlijk wel dat het groepsactiviteiten zijn, waarin kinderen ook echt leren samenwerken.' In de gemeenteraad wordt veel gepraat over jeugdzorg daar gaat ook veel geld naartoe. Oud CDA raadslid Romeijnders heeft voortdurend aandacht gevraagd voor "preventie". jij vindt ook dat we moeten investeren niet? Wim:' inderdaad, je moet net als in het bedrijfsleven vooral kijken naar wat iets oplevert. Zo'n sportpas is het geld dubbel en dwars waard. Ik heb nog een wijsheid van Henri Frord, mag ik?'  

Teamwork:

getting together is a beginning

keeping together is progress

working together is succes

Leo Tillmans

Leo is, zoals hij dat zelf zegt, verknocht aan Heemskerk. Geboren bij de zusters aan de Kerklaan is hij nooit meer uit Heemskerk weggegaan. Leo is bij de meeste inwoners bekend als stadsfotograaf. Leo laat bij elk evenement zijn neus zien, is belangstellend aanwezig en publiceert zijn foto's in de lokale pers of op sociale media. 'Veel, vooral ook oudere mensen, vinden het fijn dat zij via Facebook kunnen volgen wat er in het dorp gebeurt. Ik krijg veel reacties op mijn fotowerk.' Wat menigeen wellicht niet weet is dat Leo bij Buurtzorg werkzaam is in de ouderenzorg. Ook de zorg gaat hem aan het hart. 'Mede dankzij CDA Heemskerk is de ouderenzorg ondanks de bezuinigingen uit Den Haag goed op peil gebleven. In de coalitie hadden we ook afgesproken het geld voor de zorg volledig voor de zorg te behouden. Toen het college met een voorstel kwam om toch op de zorg te bezuinigen, hebben we dat toch maar mooi tegen gehouden. Ook hebben we weten te bereiken dat de gemeente de WMO zorgwerkzaamheden op een sociale wijze uitbesteedt. Hierdoor kunnen de medewerkers gewoon een normaal salaris kan ontvangen voor het belangrijke werk dat zij doen.' Lachend: 'met mijn passie voor de zorg voel ik me prima thuis bij CDA Heemskerk'

Jan Vogelzang

Bent u het met mij eens? Natuurlijk bent u het met mij eens! Stem Jan Vogelzang. Jan, geboren in Velsen Noord, heeft de laatste 30 jaar gewerkt als bedrijfsleider bij Van Gelder Recycling Group in Velsen Noord. Hij heeft veel verstand van afvalscheiding en is begaan met het milieu. 'Kijk alle kleine beetjes helpen' doceert hij. 'Dat afval krijgen we steeds beter onder controle. Afval is ook eigenlijk een raar woord. We moeten zorgen dat we grondstoffen blijven hergebruiken. Verbranden van afval is zonde en bovendien slecht voor de luchtkwaliteit. Alle burgers kunnen meehelpen door hun huishoudelijke restproducten goed te scheiden. Binnenkort starten we in Heemskerk met een experiment voor gescheiden inzameling van plastics'. Erg belangrijk volgens Jan. Ook vindt Jan dat de gemeente goed moet luisteren naar zijn burgers. De inwoners van onze gemeente hebben vaak zeer concrete ideeën waar de gemeente makkelijk op kan inspelen. Verkeersveiligheid is zo'n thema waar Jan zich druk over maakt. 'in de afgelopen periode hebben meerdere inwoners mij opgezocht om verbetering te vragen voor gevaarlijke knooppunten. Wethouder Frowijn is ook van onze partij en heeft altijd een gewillig oor. Niet dat ik altijd mijn zin krijg hoor, maar dan komt hij wel met een goed antwoord of een alternatief. Dat geeft mij en de burgers het goede gevoel dat er wel degelijk naar ons geluisterd wordt'. Prima partij hoor CDA Heemskerk, ben er al jaren lid van. 

Jur Kratzschmar

Jur is Obdammer van geboorte en woont nu al weer 24 jaar in Heemskerk. De eerste 5 jaar aan de Debora Bakelaan en op dit moment in de Waterakkers. Hij werkt als financieel adviseur bij een kleine gemeente en zorgt tevens voor zijn opgroeiende schoolgaande kinderen. Jij gaat dus voor de financiele expertise zorgen in de fractie Jur? 'Ha, ha.....met twee wiskundigen is er cijfermatige kennis genoeg in de fractie, maar misschien kan ik, vanuit mijn kennis en ervaring, meehelpen de vertaalslag te maken van de cijfers naar de gemeentelijke financiën. Daar heb ik denk ik wel zicht op. Als financieel adviseur bij een kleine gemeente ben ik betrokken bij vrijwel alle financiële onderwerpen. Hierdoor kan ik een en ander goed in zijn context plaatsen en de gevolgen overzien. Niet dat ik financiën het belangrijkste vind in mijn werk, maar dat moet wel goed op orde zijn, zodat bestuurders scherpe keuzen kunnen maken en er geen geld ondoelmatig wordt besteed'. 'ïk vind zelf dat de gemeente veel aandacht moet besteden aan haar jeugd. Dat kinderen zich goed kunnen ontplooien en ontwikkelen, hun dromen kunnen najagen, vrienden kunnen maken. Zo blijven we in Heemskerk betrokken bij elkaar. Ook ben ik voor innovatie, op elk vlak. Ik zou het goed vinden als wij bij de gemeente een pot geld hadden om de innovatieve ideeën van inwoners te ondersteunen'. Jur, laatste vraag. Waarom politiek actief bij het CDA? 'Het CDA gebruikt de bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen. Het is een betrouwbare partij die ook zaken voor elkaar kan krijgen en veel deskundigheid en ervaring in huis heeft.'

Tonny Portegies 

Meer dan 30 jaar is Tonny als vrijwilliger verbonden geweest met buurthuis d' Evelaer. Twaalf jaar lang verzorgde zij het secretariaat van dit bruisende buurtcentrum. Ík heb het altijd met veel plezier gedaan' zegt zij zichtbaar opgetogen. Tonny is één van die vele CDA'ers die maatschappelijk betrokken zijn en die betrokkenheid ook in daden omzetten. Niet alles kan van de overheid komen is de mening van het CDA en van Tonny. Tonny: 'In mijn tijd als vrijwilliger ben ik me bewust geworden hoe belangrijk initiatieven vanuit de bevolking voor de sociale en culturele activiteiten zijn voor alle lagen in de maatschappij, in de verschillende buurten en (buiten)wijken in Heemskerk. Het CDA heeft hier altijd volledig achter gestaan, ook in het duingebied'. Daarom geeft Tonny van harte haar steun aan het streven van het CDA naar goede voorzieningen voor iedereen in Heemskerk. En als je gekozen wordt Tonny?: 'Dan zal ik me graag inzetten om ook in de raad een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van Heemskerk'. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.