Jan Vogelzang

Bent u het met mij eens? Natuurlijk bent u het met mij eens! Stem Jan Vogelzang. Jan, geboren in Velsen Noord, heeft de laatste 30 jaar gewerkt als bedrijfsleider bij Van Gelder Recycling Group in Velsen Noord. Hij heeft veel verstand van afvalscheiding en is begaan met het milieu. 'Kijk alle kleine beetjes helpen' doceert hij. 'Dat afval krijgen we steeds beter onder controle. Afval is ook eigenlijk een raar woord. We moeten zorgen dat we grondstoffen blijven hergebruiken. Verbranden van afval is zonde en bovendien slecht voor de luchtkwaliteit. Alle burgers kunnen meehelpen door hun huishoudelijke restproducten goed te scheiden. Binnenkort starten we in Heemskerk met een experiment voor gescheiden inzameling van plastics'. Erg belangrijk volgens Jan. Ook vindt Jan dat de gemeente goed moet luisteren naar zijn burgers. De inwoners van onze gemeente hebben vaak zeer concrete ideeën waar de gemeente makkelijk op kan inspelen. Verkeersveiligheid is zo'n thema waar Jan zich druk over maakt. 'in de afgelopen periode hebben meerdere inwoners mij opgezocht om verbetering te vragen voor gevaarlijke knooppunten. Wethouder Frowijn is ook van onze partij en heeft altijd een gewillig oor. Niet dat ik altijd mijn zin krijg hoor, maar dan komt hij wel met een goed antwoord of een alternatief. Dat geeft mij en de burgers het goede gevoel dat er wel degelijk naar ons geluisterd wordt'. Prima partij hoor CDA Heemskerk, ben er al jaren lid van. 

Jur Kratzschmar

Jur is Obdammer van geboorte en woont nu al weer 24 jaar in Heemskerk. De eerste 5 jaar aan de Debora Bakelaan en op dit moment in de Waterakkers. Hij werkt als financieel adviseur bij een kleine gemeente en zorgt tevens voor zijn opgroeiende schoolgaande kinderen. Jij gaat dus voor de financiele expertise zorgen in de fractie Jur? 'Ha, ha.....met twee wiskundigen is er cijfermatige kennis genoeg in de fractie, maar misschien kan ik, vanuit mijn kennis en ervaring, meehelpen de vertaalslag te maken van de cijfers naar de gemeentelijke financiën. Daar heb ik denk ik wel zicht op. Als financieel adviseur bij een kleine gemeente ben ik betrokken bij vrijwel alle financiële onderwerpen. Hierdoor kan ik een en ander goed in zijn context plaatsen en de gevolgen overzien. Niet dat ik financiën het belangrijkste vind in mijn werk, maar dat moet wel goed op orde zijn, zodat bestuurders scherpe keuzen kunnen maken en er geen geld ondoelmatig wordt besteed'. 'ïk vind zelf dat de gemeente veel aandacht moet besteden aan haar jeugd. Dat kinderen zich goed kunnen ontplooien en ontwikkelen, hun dromen kunnen najagen, vrienden kunnen maken. Zo blijven we in Heemskerk betrokken bij elkaar. Ook ben ik voor innovatie, op elk vlak. Ik zou het goed vinden als wij bij de gemeente een pot geld hadden om de innovatieve ideeën van inwoners te ondersteunen'. Jur, laatste vraag. Waarom politiek actief bij het CDA? 'Het CDA gebruikt de bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen. Het is een betrouwbare partij die ook zaken voor elkaar kan krijgen en veel deskundigheid en ervaring in huis heeft.'

Tonny Portegies 

Meer dan 30 jaar is Tonny als vrijwilliger verbonden geweest met buurthuis d' Evelaer. Twaalf jaar lang verzorgde zij het secretariaat van dit bruisende buurtcentrum. Ík heb het altijd met veel plezier gedaan' zegt zij zichtbaar opgetogen. Tonny is één van die vele CDA'ers die maatschappelijk betrokken zijn en die betrokkenheid ook in daden omzetten. Niet alles kan van de overheid komen is de mening van het CDA en van Tonny. Tonny: 'In mijn tijd als vrijwilliger ben ik me bewust geworden hoe belangrijk initiatieven vanuit de bevolking voor de sociale en culturele activiteiten zijn voor alle lagen in de maatschappij, in de verschillende buurten en (buiten)wijken in Heemskerk. Het CDA heeft hier altijd volledig achter gestaan, ook in het duingebied'. Daarom geeft Tonny van harte haar steun aan het streven van het CDA naar goede voorzieningen voor iedereen in Heemskerk. En als je gekozen wordt Tonny?: 'Dan zal ik me graag inzetten om ook in de raad een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van Heemskerk'. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.