Verkiezingen 14-16 maart 2022

Dit zijn onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen! Stuk voor stuk betrokken Heemskerkers die midden in de samenleving staan:

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Sindo Núñez Queija

Trotse zoon van Spaanse gastarbeiders, vader van vier kinderen, mogen wij u Sindo voorstellen? Sindo is van beroep wiskundige en werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. 'Samen met mijn vrouw Pilar, ben ik actief als vrijwilliger in de Rooms Katholieke parochie van de H. Laurentius en de H. Maria en in de regioparochie Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Zijn kinderen voetballen bij ADO 20, ODIN'59 en Jong Hercules. Sindo is sinds 2018 gemeenteraadslid voor CDA Heemskerk en heeft zich daarbij vooral ingezet voor jongeren en kwetsbaren in de samenleving. De 'sportpas' van CDA Heemskerk uit het verkiezingsprogramma 2018 is zijn persoonlijke speerpunt geworden. Zoals dat gaat in een coalitie, is daarvan niet alles gerealiseerd en daarom inzet voor de nieuwe raadsperiode! We willen alle jongeren van 4 tot 18 jaar gratis laten meedoen aan een sport of culturele club. 'Investeren in sport, cultuur en jeugd helpt mensen om zich te verbinden. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen'. 'Nee dit was en is geen verkiezingsstunt van het CDA. We vinden dit in onze afdeling allemaal erg belangrijk en zijn dan ook van mening dat we dan ook hiervoor moeten instaan.'

CDA_Heemskerk posters 2022.indd

Corné Borst

Ik ben 27 jaar oud en kom uit Heemskerk. Ongeveer 8 jaar ben ik lid van het CDA en het CDJA. Bij het CDJA heb ik een bestuursjaar gedaan bij de provinciale afdeling en ook binnen het CDA-Pride ben ik actief. In mijn studententijd heb ik 5 jaar in Amsterdam gewoond om daar politicologie en bestuurskunde te studeren. Nu woon ik weer in Heemskerk en werk ik voor de provincie Noord-Holland in Haarlem.   

Als CDA’er hecht ik aan de kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit. Aan de ene kant is het belangrijk solidair te zijn naar elkaar en naar de mensen die het lastig hebben om mee te komen in de samenleving. Tegelijkertijd geven we samen invulling aan de maatschappij en is gespreide verantwoordelijkheid belangrijk: iedereen draagt zijn of haar steentje bij.Ik hoop mij de aankomende vier jaar met veel plezier en met succes in te zetten voor Heemskerk en het CDA. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u mij altijd benaderen.

Tonny Portegies 

Meer dan 30 jaar is Tonny als vrijwilliger verbonden geweest met buurthuis d' Evelaer. Twaalf jaar lang verzorgde zij het secretariaat van dit bruisende buurtcentrum. Ík heb het altijd met veel plezier gedaan' zegt zij zichtbaar opgetogen. Tonny is één van die vele CDA'ers die maatschappelijk betrokken zijn en die betrokkenheid ook in daden omzetten. Niet alles kan van de overheid komen is de mening van het CDA en van Tonny. Tonny: 'In mijn tijd als vrijwilliger ben ik me bewust geworden hoe belangrijk initiatieven vanuit de bevolking voor de sociale en culturele activiteiten zijn voor alle lagen in de maatschappij, in de verschillende buurten en (buiten)wijken in Heemskerk. Het CDA heeft hier altijd volledig achter gestaan, ook in het duingebied'. Daarom geeft Tonny van harte haar steun aan het streven van het CDA naar goede voorzieningen voor iedereen in Heemskerk. En als je gekozen wordt Tonny?: 'Dan zal ik me graag inzetten om ook in de raad een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van Heemskerk'. 

Frits Brouwer

Frits is Rotterdammer van geboorte, maar al sinds het jaar 2000 woonachtig in Heemskerk. Intussen is hij ook helemaal geworteld in Heemskerk, o.a. door vrijwilligerswerk bij ODIN'59 en EcoHeemskerk. En natuurlijk ook door eerdere politieke functies als gemeenteraadslid voor het CDA (2002-2006) en Algemeen Bestuurslid van het Hoogheemraadschap (2015-2019). Na een loopbaan - met o.a. functies op directieniveau bij Rijkswaterstaat en het KNMI - is hij met pensioen. Maar onverwacht is hij sinds juni 2021 wethouder Financien in Heemskerk, nadat CDA-wethouder Krijn Rijke terugtrad na het plotselinge overlijden van z'n vrouw.

Voor de verkiezingen is Frits onze lijstduwer. Hij zegt er zelf over: "Dit betekent dat ik de verkiezingscampagne en de kandidaten steun waar ik maar kan, maar zelf - vanwege mijn pensionering - niet meer gekozen wil worden in de gemeenteraad. Maar het CDA in ons dorp kan altijd op me rekenen voor ondersteuning!". 

Een stem op Frits is dus een stem op een partij die niet zomaar mooie verkiezingsbeloften doet, maar die al vele tientallen jaren CDA-burgemeesters en CDA-wethouders levert die veel hebben bijgedragen om ons dorp te maken tot een plek waarin het zo prettig leven, wonen en werken is! 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.