Met verstand van zaken en hart voor Heemskerkers

Heemskerk is een mooie plek om te wonen. Eigenlijk hebben we veel dingen goed voor elkaar.
Zo zijn, in tegenstelling tot in veel andere plaatsen, de gemeentelijke woonlasten tijdens de laatste acht jaar slechts met de inflatie gestegen.
De stijging van de huizenprijzen is gecorrigeerd in de tarieven. Wel zo eerlijk.
Er zijn bestemmingsplannen voorbereid, waardoor nieuwe woningbouw op stapel staat. Om deze nieuwebouw voor jonge huishoudens betaalbaar te houden, is de Betaalbare Koopregeling Heemskerk ontwikkeld.

Dankzij de Sport- en Cultuurpas werken leerlingen op de basisschool aan de verbetering van hun zwemvaardigheid.
De financiële positie van de gemeente is rooskleurig. Er was in de afgelopen jaren zelfs financiële ruimte om nieuwe kunstwerken in ons dorp te plaatsen.
Heemskerk CDA heeft aan alles een belangrijke bijdrage aan geleverd. Met dank aan onze coalitiepartners, want alleen samen bereik je iets.
De toekomst van Heemskerk

Er moeten nog honderden huizen worden gebouwd. Naast de woningbouwopgave houden we Heemskerk Mooi in de IJmond. We staan voor een belangrijke klimaatopgave en dat roept vragen op. Hoe gaan we van het gas af? Kunnen de inwoners kiezen hoe en in welk tempo zij hun huis verduurzamen? Hoe financieren ze dat – en gaan ook zij profiteren van de financiële voordelen die deze verduurzaming oplevert?

Op het gebied van jeugdzorg is het de vraag of we niet het paard achter de wagen spannen. Gaat er niet teveel geld verloren aan bureaucratie? Kunnen we niet beter meer geld besteden aan preventie, bijvoorbeeld door de gezonde jeugdontwikkeling door middel van een Sport- en Cultuurpas te bevorderen en door het jongerenwerk weer serieus te nemen?

Laten we zorgen dat iedereen meedoet door sociale werkplekken te stimuleren, juist bij de gemeente.

Verkiezingsprogramma
Ons verkiezingsprogramma vertelt onze ideeën. Spreken die u aan? Stem dan op Heemskerk CDA. Wij doen er in de gemeenteraad alles aan om deze in de praktijk te brengen – met verstand van zaken en hart voor Heemskerkers.

John van Nimwegen Lijsttrekker Heemskerk CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.