CDA Heemskerk heeft duidelijke standpunten waar u op kunt bouwen. Ons doel: een dienstbare gemeente met uitstekende voorzieningen voor haar inwoners én met met oog voor de beurs van haar inwoners.

Wonen

De woningnood is hoog. We moeten daarom meer bouwen. De plannen voor extra woningbouw in Heemskerk liggen klaar, maar moeten nu echt gerealiseerd worden. Betaalbare woningen binden tenslotte jonge huishoudens aan ons dorp.

Veiligheid voor jong en oud

Veiligheid is een groot goed. Heemskerk is zeker geen onveilige gemeente, maar in sommige buurten wordt dat soms anders ervaren. Heemskerk CDA is een voorstander van toezicht en repressieve maatregelen bij overlast, maar wil ook aandacht voor preventie. Een goed jeugdbeleid speelt daarin een cruciale rol.

Economie

Heemskerk is in economisch opzicht, verweven met de Metropoolregio Amsterdam. Dat betekent dat snelle verbindingen binnen de regio van groot belang zijn. Heemskerk CDA is daarom een voorstander van de aansluiting van de A8 op de A9 én een verbeterd ov-netwerk.

Duurzaamheid

We staan voor een gigantische klimaatopgave en dat roept ook in Heemskerk vragen op. Hoe gaan we van het gas af? Kunnen inwoners kiezen hoe en in welk tempo zij hun huis verduurzamen? Profiteren ze mee van de financiële voordelen die een verduurzaming oplevert??

Sport en cultuur

Sportclubs en cultuurverenigingen liggen Heemskerk CDA na aan het hart. Ze vervullen in onze visie een spilfunctie in de maatschappij. We investeren dan ook graag in sport en cultuur en willen dat alle jongeren kunnen meedoen met minimaal één club of activiteit.

Toerisme

Heemskerk is een mooie gemeente met veel historie. Dat willen we graag delen met andere Nederlanders. We stimuleren het dan ook wanneer inwoners én bezoekers de beste bestemmingen verkennen, zoals de kust en de duinen, onze kastelen en de Stelling van Amsterdam. Fietsen in de duinen, uitwaaien op het strand en ’s avonds dineren in ons sfeervolle centrum: wat wil een toerist nog meer?

Dienstverlening

Onze voormalige partijgenoot Pieter Omtzigt heeft de fouten en tekortkomingen in de dienstverlening van de overheid op pijnlijke wijze blootgelegd. Heemskerk CDA pleit daarom voor een gemeentelijke dienstverlening met een menselijke maat. Heemskerk CDA vermijdt betutteling: inwoners beslissen zelf in en om hun eigen huis.

Iedereen telt

Alle Heemskerkers tellen en we laten niemand in de kou staan. Heemskerk CDA is er niet alleen voor bepaalde groepen. Iedereen kan in de problemen komen en dat heeft onze aandacht.

Meedoen

Heemskerk CDA wil dat iedereen meedoet aan de maatschappij. Participatie is daarom een van onze speerpunten.

Handreikingen voor participatie

Heemskerk CDA heeft belangrijke handreikingen voor participatie. Dit zijn ze!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.