21 december 2023

Motie van CDA over Noodfonds is hard nodig.

Noodfonds is hard nodig blijkt uit het artikel in het NHD. U kunt dat hier lezen

In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat het CDA zich tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2023 en 12 november heeft ingezet voor een subsidieregeling voor verenigingen, zodat investeringen in duurzaamheid gesubsidieerd kunnen worden. In de vergadering van 23 november jl. is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen om uiterlijk maart 2024 met een regeling te komen. We willen graag weten welke mogelijkheden er zijn:
- voor een regeling waarbij een renteloze lening wordt verstrekt;
- om een deel van de investeringen te subsidiëren.
De motie werd mede ingediend door VVD en PvdA.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.