Reginald Visser

Fractielid

Reginald is nummer 2 op de kanditdatenlijst voor de verkiezingen op 16 maart 2022, nu fractielid van CDA Hollands Kroon. Hij woont in Hippolytushoef. 

"Al meer dan dertig jaar wonen mijn gezin en ik met heel veel genoegen op Wieringen en hoop dat ook nog lang te kunnen doen. Mijn werkzame leven heeft altijd in dienst gestaan van de publieke zaak, ik zet mij graag in om iets toe te voegen aan de maatschappij om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. In het recente verleden onder meer als voorzitter werknemersorganisaties en in de Sociaal Economische Raad, tegenwoordig in het beoordelen van geschillen en al enige jaren in de raad van Hollands Kroon.

Ik wil mij de komende jaren graag inzetten om als CDA raadslid de belangen van alle inwoners van Hollands Kroon te behartigen, onder meer door de gemeente werkelijk dienstbaar te laten zijn aan haar inwoners, ook door hulp te bieden aan die inwoners die wat minder digitaal vaardig of minder taalvaardig zijn. De menselijke maat voorop! Daarnaast het betrekken van inwoners bij het maken van ruimtelijke en landschappelijke keuzen zoals het inrichten van wijken, vestigen en invulling bedrijventerreinen en gebieden voor natuur."

Email: [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.