23 oktober 2017

 AB CDA – Begroting Zaanstad 2018-2021

 AB CDA – Begroting Zaanstad 2018-2021Vz, deze raadsperiode loopt ten einde en dat betekent dat we de balans van deze coalitie kunnen gaan opmaken. In haar eigen woorden stelt dit college dat zij een stabiel fundament hebben gelegd voor de verdere ontwikkeling van Zaanstad. Dit beamen wij. Een stad als Zaanstad besturen is absoluut niet makkelijk. Daarom geven wij dit college nu alvast een welgemeend compliment voor de wijze waarop zij Zaanstad de afgelopen 3,5 jaar hebben bestuurd.  Zaanstad komt uit zwaar weer en dat heeft dit college op vele fronten de goede kant op weten te buigen. Natuurlijk voegen wij toe dat ze nog wel scherp moeten blijven, want er is nog het nodige te bereiken in het resterende half jaar.Na dit compliment toch twee kanttekeningen ten aanzien van deze begroting: Om Zaanstad de komende jaren leefbaar te houden moeten vele 10-talle miljoenen worden geïnvesteerd. Deels is dit begroot, tav bijv. de verbinding van de A8-A9. Echter, wij missen de begroting voor onder andere het verdieping van het spoor tussen de stations Koog aan de  Zaan en Zaandijk/Zaanse Schans, of voor het opknappen van Zaandam centrum Oost. Waar halen wij dit geld vandaan?

 

Verder vinden wij dat de leefkwaliteit in Zaanstad onder druk staat. Dan doelen wij op de fysieke leefomgeving, met bijvoorbeeld de overdrukke provinciale wegen N203 en N246 die de leefomstandigheden in Krommenie, Assendelft en Wormerveer al decennia lang negatief beïnvloeden.

Maar wij doelen vooral op de sociale leefkwaliteit in Zaanstad. Zaken die van directe invloed zijn op het leefgenot in Zaanstad. Zaken waarop de laatste jaren te weinig winst is geboekt.
Zo is de wachttijd voor een Zaanse woning voor starters nog steeds 9-10 jaar.
Of is het probleem van eenzaamheid niet kleiner geworden, ondanks de inzet van de SWT’s en de   vrijwilligers en mantelzorgers die actief zijn.
De problemen met overlast voor inwoners, ondernemers en bezoekers zijn nog steeds aan de orde van de dag.

Relatief veel mensen in Zaanstad maken geen deel uit van een werkkring.
De onverdraagzaamheid binnen de Zaanse samenleving is niet kleiner geworden, nog steeds kan het gevaarlijk zijn om een afwijkende mening te hebben of uit te komen voor je geaardheid. Naar onze mening niet acceptabel.

Principes zoals respect, verdraagzaamheid en klaar staan voor elkaar zijn natuurlijk niet te koop.  Toch heeft verbetering van de wijze waarop we samenleven ook te maken met geld en dus met deze begroting. Neem bijvoorbeeld het antwoord op de vraag over cultuureducatie, waarom maar 50% van de scholen deelnemen? Het antwoord is: Een hoger percentage is wenselijk, maar is alleen realiseerbaar als er meer budget beschikbaar komt.

 

Dus voor een goede Zaanse samenleving kiezen wij gericht voor het beschikbaar stellen van extra geld. Daarbij richten wij ons primair op de jeugd, inclusief hun ouders. Daar ligt de toekomst en daar is veel effect te bereiken. Extra geld bijvoorbeeld voor maatschappelijke voorlichting op alle Zaanse scholen, gegeven door externe deskundigen. Maar ook geld voor het daadkrachtig aanpakken van overlastplegers, met bijzondere aandacht voor de harde kern. Of het faciliteren dat ieder Zaans kind minimaal een keer op bezoek gaat bij het Zaans museum om hen op aantrekkelijke wijze cultuur historisch besef bij te brengen.

 

Ons doel is om van Zaanstad, naast een mooie stad, ook een lieve stad te maken. Wijlen burgemeester Van der Laan zei dit zo treffend over Amsterdam, maar in feite geldt dit voor alle steden en voor heel Nederland. Nadrukkelijk voegen wij hieraan toe dat meedoen aan een goede Zaanse samenleving zowel een recht, als een morele plicht is. Wij als CDA kiezen voor ruimte binnen grenzen! 

Marc Wit, CDA Znstd, 19 oktober 2017.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.