31 oktober 2019

Algemene beschouwing begroting 2020-2023

Molens op de wind zetten

Voorzitter, de molen op de wind zetten. Een passende titel voor de bestuurlijke uitdaging waarvoor Zaanstad stond en staat. Passend omdat Zaankanters zich al een eeuwenlang aanpassen aan de omstandigheden, en met succes. Ook nu weer hebben we van de nood een deugd gemaakt. De vijf overgebleven wethouders hebben de stad bestuurbaar gehouden en vrijwel alle fracties hebben zich op transparante en constructieve wijze ingezet om tot een nieuw bestuurlijk akkoord te komen. Daarbij is de toevoeging van Democratisch Zaanstad aangaande democratische kwaliteit noemenswaardig.

Voorzitter de bestuurscrisis van het afgelopen half jaar heeft ons binnen de CDA fractie ook de balans doen opmaken. Hoever zijn we gevorderd? Belangrijke conclusie is dat het tijd is voor concrete successen. Wij noemen de volgende:

1. Het terugdringen van de wachtlijsten voor Zaanse woningzoekenden

Al vele jaren is de wachttijd starters onacceptabel lang. Onorthodoxe maatregelen nemen galmt nog na vanuit de verkiezingstijd. Maar ondanks een gedreven wethouder bouwen en wonen schiet het niet erg op. De woningbouwproductie ligt al jaren achter op de vraag. Terwijl er vraag is voor 1.500 nieuwe woningen per jaar, komen we nog niet eens op de helft. Qua omkleuring van kantoorruimte naar woningen, bungelen we in Noord-Holland onderaan het lijstje. Het neerzetten van tijdelijke woningen komt niet of nauwelijks van de grond. We zijn we kopschuw om alle nieuwe sociale huurwoningen toe te wijzen aan Zaanse wachtenden. De Zaanse woningzoekenden mogen meer van ons verwachten. Ik hoef niet de boeken in als het braafste raadslid van de Metropool Regio Amsterdam Maar leden van het College, en ik zeg bewust College en niet wethouder, welke onorthodoxe maatregelen heeft u aan het einde van de periode genomen om de wachtlijsten voor Zaanse woningzoekenden terug te dringen?

2. Het helpen van de kinderen in de wijken Poelenburg en Peldersveld door goed onderwijs

De jeugd is de toekomst! Dat geldt zeker voor de allerkleinsten van de wijken Poelenburg en Peldersveld. Nog steeds stromen kindjes de basisscholen in met een bijna niet te overbruggen taalachterstand. Cito scores liggen ver onder het gemiddelde. Zaanstad investeert daarom veel geld in deze wijken, maar dat is niet genoeg zolang ouders thuis niet of nauwelijks Nederlands spreken. In het belang van de kinderen dient het CDA een amendement dat vraagt om de onderwijsachterstand sneller in te halen. Goed onderwijs biedt kinderen kansen houdt ze uit het omvangrijke criminele circuit.

3. Het duidelijk maken waar onze fatsoensgrenzen liggen

Dat geldt voor figuren die kinderen geestelijk vergiftigen met ondemocratische en intolerante denkbeelden. Maar ook voor mensen die zich ten koste van anderen verrijken. Bijvoorbeeld door middel van bijstandsfraude, huurfraude, economische fraude (bijv. malafide glazenwasbedrijven). Overtreders, criminelen, voelen zich onaantastbaar. Goede bedoeling uit het pact zijn niet aan hen vaak besteed. Onlangs bleek dat van de 350 personen die uitstroomden uit een uitkering er 55 via handhaving gebeurde. Ruim 15% fraudeert en dat kost Zaanstad in dit geval bijna €1 milojen per jaar. Belastinggeld dat hoort te gaan naar mensen die het echt nodig hebben. Of het beschermen van Zaankanters tegen voortdurende overlast. Nog zo’n onderwerp om succes te boeken: Wist u dat er burgers zijn die iedere ochtend de troep opruimen van figuren die zich onaantastbaar voelen. Als raadslid schaam ik mij er voor dat wij als overheid niet in staat zijn om hen te beschermen tegen deze overlast. Wij overwegen een motie om het instrument preventief fouilleren uit te breiden met flitsacties, gericht op het kwetsbaar maken van hen die respectloos omgaan met onze waarden en normen.

4. Het werken aan een samenleving waarin iedereen wordt gezien en meetelt

Belangrijk daarvoor zijn de buurthuizen, het sociale hart van wijken. Hier, of vanuit hier worden problemen als eenzaamheid en overbelasting van mantelzorgers aangepakt. Hier kunnen mensen zich op vrijwillige basis inzetten voor hun medemens. Sociale Wijkteams huizen wat ons betreft daarom altijd in een buurthuis. Dat versterkt de vindbaarheid en kracht van beiden. En vrijwilligers in buurthuizen verdienen voor administratieve randzaken steun van de gemeente.

5. Burgers en ondernemers hebben dit gemeentebestuur nodig om de infrastructurele knelpunten aan te pakken. Specifiek in Zaanstad Noord

Nu de woonwijken Kreekrijk en binnenkort Profily/Slibkuil worden gerealiseerd wordt de druk op Krommenie, Assendelft en de N203 nog hoger, terwijl daar al jarenlang milieu- en fatsoensnormen worden overschreden. Wij horen al geruchten dat inwoners van Zaanstad Noord trekkers willen gaan aanschaffen om net zolang op de N203 te gaan protesteren totdat de handtekening staat onder de verbinding A8-A9.

Voorzitter wij hebben vertrouwen in de dadendrang van dit stadsbestuur. Nu nog de molen aan de wind zetten.

Zaandam, 27 oktober 2019

Marc Wit - Fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.