31 oktober 2022

Algemene beschouwingen begroting 2023-2026

Van onze fractievoorzitter Julie van ‘t Veer

Zaanstad, donderdag 27 oktober 2022

Voorzitter,
686 miljoen euro. Terwijl wij hier in het Stadhuis debatteren over een begroting van 686 miljoen euro zitten veel inwoners van Zaanstad te piekeren over hoe zij deze maand weer kunnen rondkomen. De stijgende energielasten, de dure boodschappen, en gaan zo maar door. Veel inwoners van Zaanstad leven letterlijk in armoede en dat in een rijk en welvarend land. En om niet te vergeten de Zaanse ondernemers die het water aan de lippen staat. Hiernaast hebben we ook nog eens te maken met woningnood, een stikstof crisis, een energiecrisis en een vreselijke oorlog die ook Zaanstad raakt.

En ja, als Zaanstad zoeken we altijd naar oplossingen. Zo vangen we al jaren ruimhartig vluchtelingen op en reserveren we 2 keer 1 miljoen euro om inwoners, bedrijven en verenigingen tegemoet te komen in hun financiële lasten. Maar voorzitter, hoe gaan we het geld goed en eerlijk verdelen verdelen? Een van de lastige vragen waar we als Zaanstad voor staan.

En voorzitter hoe belangrijk het ook is om nu iedereen te helpen die het echt nodig heeft moeten ook gaan investeren in een samenleving waar mensen in staat zijn zichzelf te redden en te ontwikkelen. In plaats van energietoeslag invoeren, wat nu helaas wel nodig is, investeren in de verduurzaming van de huizen, gebouwen van verenigingen, enzovoort. Beleid dat een vooruitziende blik vereist, niet makkelijk maar wel nodig. 

Maar voorzitter , ik ben geen raadslid geworden om aan de zijlijn te staan klagen. Samen met mijn CDA collega’s ga ik mij met overgave inzetten voor een beter Zaanstad. Beter, m.n. door de menselijke maat te laten terugkeren in de dienstverlening van het Zaanse gemeentebestuur. Een Zaanse samenleving waarin we omzien naar elkaar. Nog te vaak laten we ons leiden door te veel regels en juridische procedures, waardoor we de menselijke maat kwijt raken en nog te vaak wordt te laat gedacht aan participatie en draagvlak. Een beter Zaanstad is mogelijk als het gemeentebestuur slagen maakt in haar dienstverlening aan de Zaanse inwoners en ondernemers, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren, zoals onze jeugd, de senioren die tussen wal en schip dreigen te raken, maar ook voor leden van de LHBTIQ+ gemeenschap.

Voorzitter, wij hebben voor deze bestuursperiode vier speerpunten benoemd als CDA Zaanstad en daar willen we nog even aandacht voor vragen:

  1. Een eigen passend dak boven je hoofd. Wonen is een recht, bouwen is onze plicht  nog steeds moeten er veel stappen gezet worden op de woningmarkt, maar we zijn blij met de slagen die we maken en dat moeten we ook blijven doen om de lange wachtlijsten op te lossen. 
  2. Je beschermd en gewaardeerd voelen. Iedereen mag zijn wil hij of zij wil zijn en daarom blijven wij ons hier ook voor inzetten, zoals bijvoorbeeld voor onze Mantelzorgers en de LHBTIQ+ gemeenschap.
  3. Een stem hebben die telt. De overheid luistert en stelt zich dienstbaar op. Ook in Zaanstad moeten wij als gemeenteraad aan de slag met de participatie. Hier ligt een grote uitdaging en het is tijd om aan de slag te gaan met de participatie, met speciale aandacht voor het oprichten van een jeugdraad en door daadwerkelijk problemen in zaanstad noord op te lossen door met tempo de A8 A9 te verbinden.
  4. Vertrouwen hebben in een duurzame toekomst; Zaanstad draagt haar steentje bij aan een schone, betaalbare toekomst voor haar inwoners en ondernemers, met speciale aandacht voor houtbouw en duurzaamheid.

Kortom voorzitter, het coalitieakkoord en deze eerste begroting vormen op hoofdlijnen het handboek voor de komende periode. Wij stellen ons positief kritisch op en zoeken graag de samenwerking op met andere partijen.

Julie van 't Veer

Zaanstad, 28 oktober 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.