06 maart 2023

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder!

Amsterdam.nl: “Er komt een moment dat de gemeente Amsterdam meer dan 1 miljoen inwoners telt”. Heel belangrijk om die ambitie te halen is het woningbouwproject Haven-Stad. Maar daar staan wel een aantal grote bedrijven (ICL / Bunge) in de weg vanwege hun heftige milieucontour (stank, (stik)stof en geluid). Geen zorgen zal worden gedacht, we verleiden deze fabrieken om zich elders binnen Amsterdam te vestigen, op een “veel meer afgelegen plek”. Dat deze “afgelegen plek” pal tegenover Zaanse woningen en - woningbouwplannen ligt, weet en/of deert dit Amsterdam niet. ‘Alleen ga je sneller’.

NB. Het Noordhollands Dagblad schrijft op 28 februari dat de verhuizing voor kunstmestfabriek ICL om financiële redenen op losse schroeven staat. Ruikt ICL meer geld en/of lagere eisen omdat dit Amsterdam zo happig is?

Goed nieuws voor de vele vieze vensterbanken en - longen, want om de nieuwe kunstmestfabriek ICL te kunnen verplaatsen wordt de opslag van kolengruis (bedrijf HES) verkleind. Komt Amsterdam natuurlijk goed uit, want na sluiting van de Hemwegcentrale is de grootschalige opslag van kolengruis overbodig geworden. En heel slim ook, want minder kolengruis levert milieu-wisselgeld op om de kunstmestfabriek soepeltjes te kunnen plaatsen. En, weg mogelijkheden voor Zaanstad om bezwaar te maken. ‘Alleen ga je sneller’.

De verplaatsing van ICL wordt door dit Amsterdamse gemeentebestuur ook gerechtvaardigd met de tekst: “goed voor de verduurzaming van de Haven (terwijl de Haven woonwijk wordt). Goed omdat “de nieuwe fabriek fosfaat gaat halen uit rioolwater”. Dat Zaanstad hierdoor voor 50+ jaar de stank-, stof- en geluidsoverlast van Amsterdam moet overnemen, inclusief het gevaar van een fosfaat-kunstmestfabriek van 50m hoog[1] weet en/of deert dit Amsterdam niet. ‘Alleen ga je sneller’.

NB. Dat Amsterdam om haar eigen belangen te dienen het bestemmingsplan voor woningbouw op het Zaanse ‘Hembrugterrein’ heeft laten vernietigen (2019) krijgt hiermee nog een bitter nasmaakje. Het benadrukt de egocentrische denklijn van dit Amsterdamse bestuur: ‘Alleen ga je sneller’.[2]

Dat voor dit Amsterdamse bestuur participatie meer theorie dan praktijk is, wordt ook duidelijk bij de voorgenomen plaatsing van drie mega windturbines aan de Noorder IJ-Plas, de coulissen van Amsterdam. Ondanks bezwaren vanuit buurgemeenten Oostzaan en Zaanstad, maar ook van de eigen inwoners aan Zijkanaal H, dendert Amsterdam, heel slim via enthousiaste energie coöperaties, door. Waarschijnlijk dienen zij deze maand een vergunningsaanvraag in. Gebrek aan draagvlak en aanstaande landelijke normering afwachten komen even niet uit. ‘Alleen ga je sneller’.

Kortom, Amsterdam predikt een gezamenlijk en duurzaam belang te dienen, maar in de praktijk dient het vooral het eigen belang en worden vervelende (im)materiele zaken ver weg verstopt. De belangen van buurgemeenten, net als die van aantal Amsterdammers die aan de verkeerde kant van Amsterdam wonen, worden in de wind geslagen. Geluids-, stank- en stofoverlast en zichthinder worden onder de noemer ‘verduurzaming’ verplaatst richting de buren. ‘Alleen ga je sneller’.

Kennelijk voelt dit Amsterdamse bestuur zich binnen het MRA motto ‘samen kom je verder’ net iets meer gelijk dan de anderen. Bizar natuurlijk.

Marc Wit, raadslid Zaanstad en PS lijst 6 #44

 

[1] De geluidsoverlast van de XXL-stadshub, pal tegenover het Hembrugterrein, wordt buiten beschouwing gelaten.

[2] De vernietiging van het bestemminsplan Hembrugterrein was in belangrijke mate gebaseerd op beperkingen voor het bedrijf Frites uit Zuyd. Op onbegrijpelijk wijze had Zaanstad dit bedrijf vers toegelaten op het Hembrugterrein, als een paard van Troye. En alsof het nog niet pijnlijk genoeg was zocht dit bedrijf korte tijd na de uitspraak haar heil in Almere.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.