04 februari 2018

Partijpunt 1: Bestrijden eenzaamheid door beroep op saamhorigheid

Beste Zaankanters,

Als lijsttrekker (red. Gerard Slegers) van het CDA Zaanstad wil ik samen met u de komende periode zorgen voor een trendbreuk op onderwerpen die de dagelijkse leefkwaliteit voor inwoners, ondernemers en bezoekers in Zaanstad beïnvloeden. Graag wil ik met u in gesprek over de onderwerpen die u en uw omgeving bezig houden.

Een van de 6 prioriteiten die het CDA Zaanstad in deze periode wil beïnvloeden is het bestrijden van eenzaamheid. Het bestrijden van eenzaamheid is een  beroep doen op saamhorigheid. Eenzaamheid is een gevolg van doorgeslagen individualisme en is een drama voor de leefkwaliteit van velen in Zaanstad. De vraag is: hoe creëren we een Zaanse samenleving waarbinnen saamhorigheid vanzelfsprekend is?

Het CDA Zaanstad wil gemeentebreed een beroep doen op inwoners om regelmatig klaar te staan voor een ander door saamhorigheid en gemeenschapszin.

  • Doelgericht samenwerken: Aandacht vragen voor het probleem eenzaamheid. Eenzaamheid verder in kaart brengen en bestrijden via de ogen en oren in de wijk, o.m. de buurthuizen, de Sociale Wijkteams (SWT) en vrijwilligersorganisaties.
  • Bestuurlijke aandacht voor leefkwaliteit: Het CDA wil een wethouder ‘Zaanse Leefkwaliteit’! Een wethouder die integraal aandacht geeft aan de leefkwaliteit voor inwoners, ondernemers en bezoekers, waardoor de kans op echte verbetering groot is. Deze wethouder richt zich o.m. op het welzijn van ouderen die nog thuis wonen.
  • Vele handen…: In Zaanstad zijn veel vrijwilligers en mantelzorgers actief. Door bezuinigingen op de zorg voor ouderen en zieken is veel van die zorg terecht gekomen bij familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Het CDA wil het belang van hen graag benadrukken.
  • Mantelzorgers: Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, wil het CDA extra aandacht voor en ondersteuning van mantelzorgers. Ook voor degene die niet officieel bekend zijn. Daarom gaan wij inzetten op bijv. betere vervangende zorg voor mantelzorgers, zoals enkele uren tot meerdere dagen vervangende zorg van de mantelzorger. Wij willen voorzieningen zoals tijdelijke thuishulp voor mantelzorgers en een gratis mantelzorgparkeerkaart.
  • Nieuwe vaste vrijwilligers: Het CDA wil de groep vaste vrijwilligers vergroten door gericht een beroep te gaan doen op de groep Zaanse inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog geen vast (geregistreerd) vrijwilligerswerk doen. Door zich in te zetten als vaste vrijwilliger in bijvoorbeeld buurthuizen, in de zorg, als sociaal oog en oor en gesprekspartner in de eigen buurt namens een SWT, als buurtwacht in de openbare ruimte of in de ondersteuning van het taalonderwijs voor mede inwoners ontstaat een win-win situatie.
  • Schuldenproblematiek: Inwoners (en ondernemers) met schuldenproblematiek kunnen in een sociaal isolement geraken en zijn ook meer vatbaar voor criminelen (ondermijning). Het CDA wil daarom extra aandacht voor dit thema vanuit de eerste-lijnwerkers (SWT, artsen, scholen, geestelijken etc.), van collega ondernemers (bijv. ’t Lokaal) en vanuit gemeenschapszin van buurtbewoners zelf.

Gerard Slegers
Lijsttrekker CDA Zaanstad

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.