26 februari 2019

CDA wil regie Zaanse Schans terug

Vandaag (26 februari) aandacht voor de opinie van CDA Znstd over de Zaanse Schans. Lees hier de tekst.

Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans heeft samen met burgemeester en wethouders te veel macht over de ontwikkeling van de museale woonwijk. Dat vindt het CDA in Zaanstad.

De partij vraagt zich af hoe het gekomen is dat de gemeenteraad in december 2017 gekozen heeft voor het verder ontwikkelen van een richting die de instemming had van alle betrokkenen en dat nu de stuurgroep met een ander plan is gekomen waar bewoners en ondernemers het niet mee eens zijn.

CDA-raadslid Marc Wit wil weten wie de stuurgroep het mandaat heeft gegeven om dat te doen. Wit vindt dat de stuurgroep, bestaande uit stichtingsbestuurders en wethouders, een allesbepalende positie heeft ingenomen. Ook wil hij weten waarom de richting die de gemeenteraad heeft gekozen niet zoals afgesproken is uitgewerkt tot een goed voorstel. In plaats daarvan krijgt de raad opnieuw een onvoldragen plan voorgelegd, waartegen bovendien veel weerstand is.

Ook wil Wit inzicht in wat er nu bereikt is. Zo wordt er gesproken over parkeergelegenheid op het terrein van het Sint Michael College en voetbalvereniging Zaandijk. Maar nergens uit blijkt dat de school of de voetbalclub iets heeft toegezegd en zelfs niet wie verantwoordelijk is voor het contact met die twee.

Het CDA wil ook duidelijkheid over toegankelijkheid van de Zaanse Schans. Er is herhaaldelijk gezegd dat er ’geen hek om de Zaanse Schans’ komt. Wit is er altijd vanuit gegaan dat die zegswijze niet letterlijk genomen moet worden en dat bedoeld wordt dat de Zaanse Schans openbaar gebied blijft. Maar door een uitlating van wethouder Sanna Munnikendam is hij gaan twijfelen. Zij zei dat er ’op geen enkele manier een hek komt’.

Wit wil daarom nu precies weten wat zij verstaat onder een hek en welke beperkingen dat inhoudt voor het heffen van entree. Het CDA is namelijk voorstander van het invoeren van entreegeld voor bezoekers. Wit: ,,Elke toeristische attractie vraagt om entree. Waarom zouden wij dat niet doen. Nu verdwijnt dat geld in de zak van anderen. Ik vind een bijdrage van de toeristen in het onderhoud helemaal niet verkeerd.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.