14 maart 2023

CDA Zaanstad stelt vragen aan het College van B&W over kleine windmolens

Vanuit de agrarische sector hebben wij verschillende verzoeken ontvangen voor het plaatsen van een kleine windmolen op het boerenerf. CDA Zaanstad vindt het belangrijk dat we de agrarische sector op deze manier de kans geven om te verduurzamen, waarbij een lagere energierekening een bijkomend voordeel is voor de boer.

Hieronder kunt u onze vragen lezen. We zijn benieuwd naar de beantwoording van het College.

Artikel 51 vragen CDA Zaanstad - Microwindturbines

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Zaterdag 25 februari stond er in het Noordhollands Dagblad (Regio Waterland, Na acht jaar eindelijk een windmolen op het erf) een artikel over het plaatsen van een kleine windmolen op een boerenerf. De microwindturbines worden ook wel ‘boerenmolens’ of ‘erfturbines’ genoemd en de Provincie Noord-Holland heeft windturbines met een ashoogte van  maximaal 15 meter sinds 2020 in landelijk gebied toegestaan.

  1. De ervaringen en data uit het project op de Kastanjehoeve (artikel NHD 25 februari) gaat de gemeente Edam-Volendam gebruiken om beleid op te stellen rondom kleine windmolens. De gemeente Zaanstad wacht nog op de verdere uitwerking van beleid, voordat zij een soortgelijke proef als bij de Kastanjehoeve toestaan. Verschillende gemeenten in Noord-Holland, zoals Schagen en Koggenland hebben inmiddels al beleid ontwikkeld voor het plaatsen van de kleine windmolens. CDA Zaanstad heeft naar aanleiding van onder andere het artikel vanuit het Noordhollands Dagblad en verschillende vragen vanuit agrarische sector de volgende vragen voor het College van B&W:
    1. Kan het College van B&W bevestigen dat Zaanstad een afwachtende positie aanneemt ten aanzien van het ontwikkelen van beleid voor het plaatsen van de microwindturbines, zoals beschreven in het artikel van het Noordhollands Dagblad?
    2. Zo ja, waarom heeft het College van B&W tot nu toe geen activerende en experimenterende houding aangenomen ten aanzien van het ontwikkelen van beleid voor de plaatsing van de microwindturbines
  2. In hoeverre is het College bereid om een soortgelijke proef op korte termijn toe te staan in de gemeente Zaanstad om op deze manier input te krijgen voor het beleid?  En onder welke voorwaarden zou het College van B&W willen meewerken aan zo een dergelijke pilot?
  3. Wat is de positie van het college ten opzichte van microwindturbines in de Gemeente Zaanstad? En welke mogelijkheden ziet het College van B&W voor het plaatsen van de kleine windmolens? 
  4. Hoe verhouden de microwindturbines zich tot de zoektocht naar windenergie in het Noordzeekanaalgebied?

Julie van ‘t Veer CDA Zaanstad

1 Bron: www.energieregionh.nl Gemeenten aan zet met kleine windturbines

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.