31 december 2017

CDA Zaanstad Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het CDA wil  de leefkwaliteit in Zaanstad verbeteren

Het centrale thema voor het CDA Zaanstad is “Ruimte binnen grenzen”. Het CDA wil de dagelijkse leefkwaliteit in Zaanstad verbeteren.

Lijsttrekker Gerard Slegers zegt daarover;

“Om ons heen zien we een groeiend gebrek aan respect, ook in Zaanstad. Er is regelmatig overlast zowel in sociaal opzicht als bij wonen en verkeer. Soms is dat zelf al lange tijd het geval, daarom is het zaak om een grens trekken, vooral in de meest schrijnende gevallen”

Het CDA ziet de volgende mogelijkheden om de leefkwaliteit in Zaanstad te bevorderen;

  • In het sociale domein, bijvoorbeeld door het bestrijden van eenzaamheid en onverdraagzaamheid en het stimuleren van participatie.
  • In het fysieke domein, bijvoorbeeld door het reduceren van de wachttijden op de Zaanse woningmarkt, verbeteren van overmatige parkeerdruk en de doorstroming van het verkeer.
  • Bij de openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld door een krachtige aanpak van overlastplegers.

De aanpak van het CDA is zowel op de korte als de lange termijn gericht. Primair met een uitgestoken hand, maar waar nodig ook met een harde hand. Het CDA Zaanstad denkt deze ambities het beste te kunnen realiseren door het aanstellen van een wethouder Zaanse leefkwaliteit. 

Het complete verkiezingsprogramma kunt u downloaden op de pagina Verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.