29 maart 2018

Christien Kalteren: Afscheid na 12 jaar Raadslidmaatschap

Afscheidsspeech Christien Kalteren - 12 jaar Raadslidmaatschap

Voorzitter, of moet ik nu zeggen “Burgemeester” want het is geen officiële raadsvergadering, collega-raadsleden en steunfractieleden, wethouders, medewerkers van de Griffie, ambtenaren van de gemeente Zaanstad, familie, vrienden, belangstellenden….

Daar sta je dan, met een koninklijke onderscheiding, wat een geweldige eer. Burgemeester, dank voor uw mooie woorden. Ik word er verlegen van! 12 Jaar raadslidmaatschap is niet niks. Ik heb het met veel plezier gedaan, het waren soms roerige tijden, soms mooie tijden, vervelende zaken, interessante zaken, Inverdan, de drie decentralisaties waar wij in vooroplopen, het verbreden van onze toeristische aantrekkingskracht, onze 7 mooie dorpen met eigen karakter, maar ook destijds de commissie Saendelft, ons mooie nieuwe zwembad in de Noord, waar wij er met een aantal anderen voor gezorgd hebben dat er een mooi buitenbad is gebleven, de aandacht voor de sport in onze stad, nu de enorme opgave van 15.000 woningen, Maak Zaanstad, A8-A9, de maatschappelijke tegenstellingen, Poelenburg, armoede, om maar wat onderwerpen te noemen. Je bent nooit klaar als politicus. Er komen altijd nieuwe onderwerpen op je pad en dat maakt het werk als raadslid ook zo interessant. Ik heb het met liefde gedaan, vanuit een partij die zowel in oppositie als coalitie altijd positief kritisch heeft bijgedragen aan het besturen van deze stad.

De jaren zijn voorbijgevlogen en ik wil graag, namens alle vertrekkende raadsleden en steunfractieleden iedereen bedanken met wie wij al die jaren hebben mogen samenwerken, om te beginnen onze geweldige  bodes (dank voor alle goede zorgen), de medewerkers van de griffie waar we altijd terecht konden met onze verzoeken, stukken en opdrachten, de ambtenaren van ons huis die geduldig al onze vragen wilden beantwoorden, en dat waren soms heeeeel veel vragen.

Natuurlijk ook onze steunfractieleden, voor hun hulp en inzet aan de politieke meningsvorming en voorbereidende debatten in de Zaanstadberaden. Natuurlijk ook dank aan mijn collega raadsleden, en de wethouders, het waren mooie debatten, het waren interessante onderwerpen, het waren soms politieke aanvaringen maar ook samen optrekken in het belang van onze mooie stad.

En laatst maar niet de minste, mijn ouders, die hier vanavond door omstandigheden helaas niet bij kunnen zijn, 95 en 87, die mij de maatschappelijke betrokkenheid met de paplepel hebben ingegoten en mijn twee mooie dochters die mij de ruimte gaven om mij in te zetten in deze zo mooie functie als Raadslid.

De nieuwe Raad wens ik wijsheid, probeer niet met de ruggen naar elkaar toe te staan, ga open met elkaar het gesprek aan, kijk waar je elkaar kunt vinden in het belang van de stad. Er is veel te doen en te bereiken, probeer dat positief kritisch en constructief te doen. Ga de coalitieonderhandelingen met open vizier in, beloof ons vertrekkende raadsleden dat jullie er iets moois en goeds van gaan maken, in het belang van een ieder die in onze stad woont, werkt, werk zoekt, niet meer werkt, naar school gaat, of niet meer… in het belang van onze bijzondere multiculturele samenleving, in het belang van de bedrijven, de verenigingen, gewoon in ieders belang!

Ik geef graag het woord terug aan de burgemeester, die na een jaar in de wachtkamer, net voortvarend en enthousiast is begonnen aan zijn Zaanse klus. Beste Jan, ik wens je daarbij heel veel succes.

Voorzitter, ik zeg het gewoon nog een keer. Voorzitter, het was me een eer en genoegen om hier Raadslid te mogen zijn. Het ga u allen goed.

 

Dank U wel.

Christien Kalteren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.