14 maart 2019

Een terugblik op de Verkiezingsavond

Woensdagavond 13 maart organiseerde het CDA een verkiezingsavond in buurthuis A3 in Assendelft. Sprekers op deze avond waren Statenlid Hermen de Graaf, Nick Hendriks, CDA kandidaat voor het Waterschap, Marc Wit, fractievoorzitter CDA Zaanstad (plek22 lijst Noord-Holland) en Wethouder Gerard Slegers. Elk van het ging in op de issues die voor de verkiezingen van 20 maart a.s. belangrijk zijn. 

Kiezen voor gezondheid

Prettig om te horen wat de Provincie allemaal doet en waarom het belangrijk is een stem op het CDA NH uit te brengen. Die boodschap bracht Hermen de Graaf klip en klaar over. Belangrijkste thema is Wonen. Er is sprake van woningnood en er moeten toto 2040 240.000 woningen bij in Noord Holland bij om dat op te lossen. Dat vindt het CDA echt niet kunnen! Mensen moeten kunnen wonen waar ze willen. Daarom zegt het CDA NH ook dat we ook aan de randen van de gemeenten moeten kijken. Daar zijn goede voorbeelden van en biedt veel ruimte voor zeer duurzame woningen.

Gekoppeld aan al die nieuwe woningen is goede infrastructuur noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld de verbinding van de A8-A9. Betere verbindingen zorgen voor minder overlast, meer veiligheid en een beter milieu. Daarom is het van groot belang dat op korte termijn (nog dit jaar) het landschapsplan A8-A9 gereed komt. Opvallend is, is dat veel Noord Hollandse partijen de nieuwe verbinding niet noemen in hun programma. Van Groenlinks NH en de SP NH weten we tenminste zeker dat ze tegen de verbinding A8-A9 zijn. Naast het CDA NH zijn twee partijen duidelijk voor. De mening van Icomos (Unesco) is belangrijk, maar niet belangrijker dan de gezondheid van veel Noord-Hollanders. Bovendien de Stelling van Amsterdam is al heel vaak doorbroken en meerdere forten zijn ook een ander leven gaan leiden.

Nick Hendriks: "Jongeren hebben de toekomst" 

Jongeren in het waterschapsbestuur is voor Nick Hendriks (Lijst 4, plek 8) de belangrijkste drijfveer om zich kandidaat te stellen. De nieuwe generatie is ondervertegenwoordigd in de politiek, zo ook bij de waterschappen. Dat is vreemd omdat zij over 10, 20, 40 jaar ook nog droge voeten willen hebben. Naast vernieuwing vindt hij dat het Waterschap vooral betaalbaar moet blijven. Dat kan door je te houden aan kerntaken en preventie door goede voorlichting, bijv. dat men geen medicijnen moet wegspoelen in de gootsteen. Laten we duurzaam regelen dat overtollige medicijnen bij huisartsen of apothekers kunnen worden ingeleverd. Investeren in duurzaamheid en (water)veiligheid van de inwoners van Noord Holland is van belang. Het waterschap moet zo efficiënt mogelijk zijn werk doen en ook klaar zijn voor de toekomst. Nick gaat daaraan werken. 

Oplossen woningnood, een van de prioriteiten van CDA Zaanstad.

Marc Wit ging voor de aanwezigen nader in op de woningnood in Zaanstad. Er is te weinig aanbod op dit moment en het kleine aanbod dat er is, is bijna onbetaalbaar, met name voor jong en oud. Volgens Marc gaat de huidige woningbouw niet snel genoeg, zeker niet als we ons alleen blijven focussen op bouwen binnen de stadsgrenzen. Veel mensen in Zaanstad (en daarbuiten) snappen de overheid van nu niet meer. Waarom accepteert zij al zo lang dat er een wachtlijst is van dan meer dan 10 jaar. Waarom moet men gedwongen verhuizen omdat er geen aanbod komt in hun vertrouwde buurtje. Het blokkeren van het gesprek over bouwen aan de randen van stad en dorp is ook egoïstisch. Veel politici wonen nu immers ook in een woning op voormalig groen. Tijdens eerdere perioden van woningnood heeft de toenmalige overheid wel gekozen voor de mens achter de woningnood! Aan de randen kunnen we de stad en het dorp verrijken met mooie, duurzame Zaanse huizen, voor jong en oud.

Ook Marc ging in op de verbinding A8-A9, of liever het ontbreken daarvan. In Zaanstad Noord ondervinden vele inwoners, schoolkinderen en forensen dagelijks de overlast van een gedateerde, ziekmakende provinciale weg. De nieuwe verbinding is bovendien ook veel beter voor het milieu! Het huidige tracé door Krommenie met twee haakse bochten, vele stoplichten, een brug zorgt voor veel fijnstof en ongemak. De inwoners van Zaanstad Noord verdienen na al die jaren van praten een overheid die voor hun belang opkomt en eindelijk die verbinding realiseert. Daarbij moeten we het belang van de bewoners van de wijk Broekpolder niet vergeten.

Gerard Slegers: "Ik zit lekker op mijn plek!"

Door de portefeuille van Infrastructuur heeft Wethouder Slegers ook toegang gekregen tot diverse besturen en werkgroepen in de regio en liggen er inmiddels goede contacten met het Haagse. Een van de resultaten werden al rond de kerst behaald. Een extra financiële impuls voor Avant bij de Thorbeckeweg, de aanpassing van de A7 voor een betere ontsluiting van Zaandam en de aanpassingen bij de Guisweg. Door die positie staat Zaanstad beter op de kaart en is er ook meer mogelijk qua woningbouw. Zeker daar waar het om infrastructuur voor alle verkeer, dus inclusief openbaar vervoer en fietsen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en draagt bij aan beter wonen en werken in Zaanstad. Daarom moet de nieuwe verbinding tussen A8-A9 er snel komen. Dat duurt al te lang. Daarvoor trekt Zaanstad ook op met de provincie en andere belanghebbenden. De schop gaat in de grond.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.