12 februari 2022

Geen Roze Zaterdag in Zaanstad

Het college van Zaanstad heeft de motie over het organiseren van Roze Zaterdag in Zaanstad in 2024 naast zich neergelegd. Wij zijn bijzonder teleurgesteld in dit besluit. Onlangs branchten wij gezamenlijk met de VVD de motie in

Lees hier het artikel uit het NHD editie Zaanstreek van 11 februari jl.

De gemeente Zaanstad gaat zich niet inzetten om Roze Zaterdag 2024 binnen te halen. „Ongelooflijk. Wel sinterklaas, Sail en het Monetjaar, maar niet Roze Zaterdag.”

Initiatiefnemers Nick Hendriks (CDA) en Annemarie van Nieuwamerongen (VVD) zijn boos dat het college weigert om dit evenement voor 2024 binnen te halen. „Mijn schoonmoeder heeft indertijd ook al een dergelijke motie ingediend. Nog even en dan moet de volgende generatie bij ons hiervoor gaan strijden”, verwijst Van Nieuwamerongen naar de motie die al in 2014 was ingediend door zeven partijen. De inzet was toen de organisatie in 2016 of 2017. Daarna werd het college nog eens opgeroepen om Zaanstad voor 2023 kandidaat te stellen en in januari lag er een motie om dan toch maar voor 2024 te gaan. Het jaar waarin Zaanstad vijftig jaar bestaat.

Maar het college legt de motie naast zich neer. Het is te ambitieus om dat landelijke evenement binnen te halen, stelt het college. „We hebben nu veel mooie regenboogactiviteiten, die vanwege corona soms maar mondjesmaat konden plaatsvinden. Die basis wordt de komende jaren alleen maar sterker met onder meer de Zaanprides die georganiseerd worden door De Zaanse Regenboog. Een sterk netwerk vergroot de kans op het binnenhalen van Roze Zaterdag. Het is aan de onderhandelaars van een nieuw college om hier middelen voor vrij te maken”, schuiven burgemeester en wethouders de zaak door naar een nieuw college.

Dat betekent dat 2024 onhaalbaar wordt, omdat gemeenten zich voor half april met een bidbook kandidaat moeten stellen. Die tijdsdruk is voor het college ook een van de redenen om van de kandidaatstelling af te zien. Verder is er geen ambtelijke capaciteit, geen evenementenbeleid en geen geld.

Onwil

Toen Van Nieuwamerongen die argumenten las, ontplofte ze bijna. „Hoezo moet er eerst een evenementenbeleid komen. Sinterklaas en Monet kunnen toch ook! Dat er te weinig ambtelijke capaciteit is, snap ik. Daarom hadden we in de motie ook voorgesteld een professional in te huren voor het opstellen van het bidbook en de eerste voorbereidingen. We dachten toen aan 50.000 euro, maar volgens het college kost dat nog geen 10.000 euro. Dat geld kan dan toch geen probleem zijn. Nee, dit is echt onwil.”

Dat geldprobleem ziet Hendriks ook niet als het grote probleem. „Er zijn genoeg geldpotjes om die 10.000 euro te vinden. Het evenement zou wellicht 250.000 euro moeten kosten. Maar dan hebben we nu nog drie jaar om dat geld te sparen en sponsoren aan te trekken. Dat gaat heus wel lukken. Roze Zaterdag brengt namelijk ook veel geld in het laatje door de bezoekers uit het hele land die best veel uitgeven.”

Ook Hendriks heeft het idee dat het college niet wil. „Er zijn genoeg mensen die samen met die professional dat bidbook kunnen maken. Daarin beschrijf je het evenement in grote lijnen, de uitwerking komt pas later. En het hoeft niet heel groots te worden. Goes houdt het volgend jaar ook bescheiden. Het gaat erom dat je als gemeente je echt inzet voor de LHBTI-gemeenschap. Dat is meer dan een regenboogvlag uithangen en een regenboogzebrapad aanleggen.”

Van Nieuwamerongen geeft de strijd nog niet op. „Kijk, een motie kan het college zoals nu naast zich neerleggen. Maar wanneer we via een amendement op het toerismebeleid dit afdwingen, is het met de beste wil nog steeds mogelijk om voor een half april een eerste plan in te dienen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.