27 november 2018

Geld ministerie voor Zaanse wegen- en woningbouw

De gemeente Zaanstad heeft de handtekening van twee ministers gekregen voor drie kostbare wegenbouwprojecten. Een tunnel onder het spoor bij de Guisweg, aansluitingen op het eerste deel van de A7 en een tunnel in de Thorbeckeweg zijn nog slechts een kwestie van tijd.

Met de drie grote aanpassingen in het Zaanse wegennet worden grote problemen opgelost en kan Zaanstad jaren vooruit. Niet meer wachten bij de Guisweg, minder file op de Thorbeckeweg en niet meer omrijden over het Prins Bernhardplein schelen de automobilist veel tijd. Daarnaast bieden de aanpassingen gelegenheid om woningen te bouwen in het Oostzijderveld, Achtersluispolder en nabij de Guisweg. Die woningbouwplannen hebben meegewogen in de beslissing van de ministers.

Wethouder Gerard Slegers (red. CDA Zaanstad) ziet daarnaast ook kansen om fietsroutes en openbaar vervoer te verbeteren.

Wanneer de werkzaamheden beginnen, is moeilijk te voorspellen. De Thorbeckeweg komt volgend jaar al in de uitvoeringsfase, maar wanneer dat op straat te zien is kan Slegers niet voorspellen. De Guiswegtunnel is vrijwel zeker als laatste aan de beurt omdat die nog niet eens in de schetsfase is.

Hoeveel geld met de drie projecten gemoeid is, is nog niet te becijferen. Voor de Thorbeckeweg is alleen een globale raming gemaakt: 70 miljoen. 

Woningbouw telde mee voor ministers

De tunnel onder het spoor bij de Guisweg komt er. Samen met het rijk en de regio gaat Zaanstad na hoe dat het handigst kan. De op- en afritten van de A8 worden daarbij ook aangepast.

Wethouder Gerard Slegers is trots op het resultaat dat al na een paar maanden bereikt is. ,,Het is in de vier voorafgaande jaren niet gelukt.’’ Er was Slegers veel aan gelegen dat de gemeenten aan de A7 met een gezamenlijke vraag naar de Vervoerregio en de ministeries gingen. Niet zo lang geleden had elke gemeente vooral oog voor het eigen belang. De Vervoerregio Amsterdam heeft oud-wethouder Pieter Litjens van Amsterdam als ’verkenner’ aangesteld. Met een goedkeuring voor grote projecten van de ministeries als resultaat.

Bewoners

De studie die nu rond de Guisweg van start gaat, bestaat uit gesprekken met de belanghebbenden. Bewoners zijn daarin ook gesprekspartner.

Het ziet er nu naar uit dat er een tunnel onder het spoor komt, de Guisweg in Rooswijk iets wordt opgeschoven naar het zuiden en de aansluitingen op de A8 beter worden. Daarbij moet ook ruimte ontstaan om woningen te bouwen.

Het opvoeren van de capaciteit van de Thorbeckeweg is al verder gevorderd. Wat er moet gebeuren - een tunnel naar de Den Uylbrug - ligt al vast.

Kerstgeschenk

De eerste kilometer van de A7 is over enkele jaren geen snelweg meer maar een grote stadsstraat waar een lagere snelheid geldt. Dat scheelt geluidshinder voor veel bestaande en nog te bouwen woningen en het maakt de bereikbaarheid van die huizen makkelijker. Er kunnen op de afgewaardeerde A7 afslagen gemaakt worden waar dat nu niet kan. Zo kan er een rechtstreekse route naar het sportpark komen, dat opnieuw wordt aangelegd met een nieuw zwembad. En ook een kortere route naar Zaandam-Oost.

Volgens Slegers kan Zaanstad vele jaren vooruit met de drie verbeterde wegen. Hij spreekt van een ’historische dag’ voor Zaanstad en een ’mooi kerstcadeau’.

De drie Zaanse aanpassingen in het wegennet zijn een deel van een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid.

 

Bron: Noordhollands Dagblad Ed. Zaanstreek

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.