19 december 2017

Leden CDA Znstd stemmen in met verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

Op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Znstd van afgelopen maandag 18 december in wijkcentrum de Poelenburcht hebben de leden ingestemd met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het thema voor het CDA Znstd is ‘Ruimte binnen Grenzen’. Doel is het verbeteren van de dagelijkse leefkwaliteit in Zaanstad. Lijsttrekker Gerard Slegers zegt: “Ruimte staat voor openheid, vrijheid en mogelijkheden. Begrippen die we moeten koesteren, omdat ze niet vanzelfsprekend zijn. Om ons heen zien we ook in Zaanstad dat er een groeiend gebrek is aan respect. Ook is overlast, zowel in sociaal opzicht als qua wonen en verkeer aan de orde van de dag. Dat is soms al lang het geval en daarom is het zaak om in schrijnende gevallen een grens te trekken.”

Het verbeteren van de leefkwaliteit gebeurt langs de volgende lijnen:

  • het sociaal domein (bijv. bestrijden eenzaamheid, onverdraagzaamheid en het stimuleren van participatie);
  • het fysieke domein (bijv. reductie wachttijden op Zaanse woonmarkt, bescherming bewoners tegen parkeerdruk en verbeteren van de doorstroming voor het verkeer);
  • de openbare orde en veiligheid (bijv. daadkrachtige aanpak overlastplegers).

De aanpak van het CDA is gericht op zowel de korte, als de lange termijn. Gerard Slegers: “Onze insteek is primair een uitgestoken hand, maar waar nodig ook de harde hand. Het CDA wil om haar programma kracht bij te zetten ook gaan voor een wethouder ‘Zaanse Leefkwaliteit’”. De Zaanse inwoners, ondernemers en bezoekers moeten snel de effecten van onze aanpak zien.

De kandidatenlijst van het CDA telt totaal 25 personen. Bij de eerste 12 kandidaten zijn maar liefst zeven nieuwe kandidaten toegetreden. Dat zijn lijsttrekker Gerard Slegers uit Westzaan, Tom Grootjen uit Wormerveer, Geertje Geuzebroek uit Zaandam, Paul van der Veer uit Zaandam, Sabrina Kwaak uit Zaandam, Nick Hendriks uit Zaandam en Fred van der Linden Vooren uit Zaandam. Samen kijken we uit naar een mooie verkiezingsuitslag op woensdag 21 maart 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.