05 maart 2018

Partijpunt 3: Voorrang Zaanse woningzoekenden

Als je een betaalbare woning zoekt moet je als starter eerst bijna 10 jaar op een wachtlijst staan. Dat betekent 10 jaar langer bij je ouders of bij anderen op een kamer wonen, ofbuiten Zaanstad een huis gaan zoeken. Dat is slecht voor Zaanstad en voor de mensen die er willen wonen. Ook ouderen hebben te weinig mogelijkheden om een woning te vinden die aansluit op hun wensen: compact, veilig en prettig. De huidige woonruimteverdeling in de regio maakt de problemen alleen maar erger. Want Zaanstad is ontdekt door Amsterdam met als gevolg schaarste, prijsstijging en minder kansen voor Zaankanters.

CDA Zaanstad gaat de woningmarkt in Zaanstad vlot trekken en de druk verminderen door:

  1. Het opvoeren van de woningbouw productie naar 1500 per jaar. Vanwege leefbaarheid en hoge grondprijzen moet de discussie ook gaan over de mogelijkheid om op een duurzame manier aan de randen van de stad te bouwen. De focus moet daarbij liggen op:
    • betaalbare woningen voor starters;
    • middenklasse woningen voor de doorstroming;
    • veilig en compact wonen voor ouderen.
  2. Met alle gemeenten in de regio Amsterdam afspraken maken over een evenredige regionale verdeling van sociale woningen.
  3. In samenwerking met woningbouwcoöperaties en zorginstellingen de huidige woonruimteverdeling in Zaanstad ombuigen naar een verdeling ten gunste van Zaanse inwoners. Desnoods door het aanpassen van de woningtoewijzing door Woningnet.

Voor CDA Zaanstad heeft een goed huis voor iedereen hoge prioriteit. Daarom denken we oplossingsgericht en zijn we niet bang voor onconventionele maatregelen. Genoeg bouwen is vooral op de middellange termijn effectief. Op korte termijn zijn er effectieve maatregelen nodig voor een goede verdeling van bestaande woonruimte.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.